ΚΑΣΤΡΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ | Κάλυμνος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ | Κάλυμνος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ | Κάλυμνος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ | Κάλυμνος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ | Κάλυμνος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ | Κάλυμνος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ | Κάλυμνος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ | Κάλυμνος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ | Κάλυμνος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ | Κάλυμνος | Δωδεκάνησα | Golden Greece

Κάλυμνος

ΚΑΣΤΡΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ

ΚΑΣΤΡΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ - Κάλυμνος

Το Καστρί βρίσκεται στα βορειοανατολικά του παραθαλάσσιου οικισμού Εμπορειός αποτελεί ένα μικρό αρχαίο οχυρό, στο οποίο πρέπει να κατέφευγαν οι κάτοικοι των γειτονικών περιοχών σε ώρα ανάγκης. Από τη θέση του μπορούσε να εποπτεύει τη γύρω περιοχή, κυρίως το θαλάσσιο χώρο και το λιμάνι του Εμπορειού. Από τη μελέτη της τειχοδομίας του τείχους και των πύργων του και τα δείγματα επιφανειακής κεραμικής το Καστρί χρονολογείται στα τέλη του 4ου - αρχές 3ου π. Χ. αιώνα. Τα οικοδομήματα του εσωτερικού του οχυρού διατηρούνται σε κατάσταση θεμελίων. Από αυτά ξεχωρίζει ένα στενόμακρο οικοδόμημα, το οποίο αποτελούσε ελαιοτριβείο.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

ΚΑΣΤΡΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες