ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΠΑΤΑ (ΛΟΦΟΣ ΖΑΓΑΝΙ) | Αττική | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΠΑΤΑ (ΛΟΦΟΣ ΖΑΓΑΝΙ) | Αττική | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΠΑΤΑ (ΛΟΦΟΣ ΖΑΓΑΝΙ) | Αττική | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΠΑΤΑ (ΛΟΦΟΣ ΖΑΓΑΝΙ) | Αττική | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΠΑΤΑ (ΛΟΦΟΣ ΖΑΓΑΝΙ) | Αττική | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΠΑΤΑ (ΛΟΦΟΣ ΖΑΓΑΝΙ) | Αττική | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΠΑΤΑ (ΛΟΦΟΣ ΖΑΓΑΝΙ) | Αττική | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΠΑΤΑ (ΛΟΦΟΣ ΖΑΓΑΝΙ) | Αττική | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΠΑΤΑ (ΛΟΦΟΣ ΖΑΓΑΝΙ) | Αττική | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΠΑΤΑ (ΛΟΦΟΣ ΖΑΓΑΝΙ) | Αττική | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΠΑΤΑ (ΛΟΦΟΣ ΖΑΓΑΝΙ) | Αττική | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΠΑΤΑ (ΛΟΦΟΣ ΖΑΓΑΝΙ) | Αττική | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΠΑΤΑ (ΛΟΦΟΣ ΖΑΓΑΝΙ) | Αττική | Golden Greece

Αττική

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΠΑΤΑ (ΛΟΦΟΣ ΖΑΓΑΝΙ)

Σπάτα (λόφος Ζάγανι)

Οχυρωμένη ακρόπολη σε στρατηγικό ύψωμα που ελέγχει την πεδιάδα των Σπάτων. Χρονολογείται στη μετάβαση από τη νεολιθική στην πρωτοελλαδική εποχή (3500 - 3200 π.Χ.) και διαθέτει ισχυρό τείχος. Η είσοδος στον οικισμό ήταν ενισχυμένη με πύργο και τα σπίτια είχαν ορθογώνια δωμάτια κτισμένα το ένα δίπλα στο άλλο.

Στην περιοχή των Σπάτων έχουν ερευνηθεί μυκηναϊκοί θαλαμωτοί τάφοι με πλούσια ευρήματα (14 ος - 13 ος αι. π.Χ.).

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου