ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΕΡΑΤΗ | Αττική | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΕΡΑΤΗ | Αττική | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΕΡΑΤΗ | Αττική | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΕΡΑΤΗ | Αττική | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΕΡΑΤΗ | Αττική | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΕΡΑΤΗ | Αττική | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΕΡΑΤΗ | Αττική | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΕΡΑΤΗ | Αττική | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΕΡΑΤΗ | Αττική | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΕΡΑΤΗ | Αττική | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΕΡΑΤΗ | Αττική | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΕΡΑΤΗ | Αττική | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΕΡΑΤΗ | Αττική | Golden Greece

Αττική

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΕΡΑΤΗ

Περατή

Εκτεταμένο νεκροταφείο θαλαμωτών τάφων της τελευταίας μυκηναϊκής περιόδου (1200 - 1100 π.Χ.). Η πλειονότητα των νεκρών είχε ενταφιαστεί, βρέθηκαν όμως και καύσεις. Τα πολυάριθμα ευρήματα μαρτυρούν εκτεταμένο δίκτυο επαφών με κέντρα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Σημα-ντικό τοπικό κεραμικό εργαστήριο που παράγει κυρίως ψευδόστομους αμφορείς με πλούσια εικονιστική διακόσμηση. Τα ευρήματα εκτίθενται στα Μουσεία Βραυρώνας και Εθνικό Αρχαιολογικό.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου