ΠΡΩΤΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ (ΤΣΕΠΙ) | Αττική | Golden Greece
ΠΡΩΤΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ (ΤΣΕΠΙ) | Αττική | Golden Greece
ΠΡΩΤΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ (ΤΣΕΠΙ) | Αττική | Golden Greece
ΠΡΩΤΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ (ΤΣΕΠΙ) | Αττική | Golden Greece
ΠΡΩΤΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ (ΤΣΕΠΙ) | Αττική | Golden Greece
ΠΡΩΤΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ (ΤΣΕΠΙ) | Αττική | Golden Greece
ΠΡΩΤΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ (ΤΣΕΠΙ) | Αττική | Golden Greece
ΠΡΩΤΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ (ΤΣΕΠΙ) | Αττική | Golden Greece
ΠΡΩΤΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ (ΤΣΕΠΙ) | Αττική | Golden Greece
ΠΡΩΤΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ (ΤΣΕΠΙ) | Αττική | Golden Greece
ΠΡΩΤΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ (ΤΣΕΠΙ) | Αττική | Golden Greece
ΠΡΩΤΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ (ΤΣΕΠΙ) | Αττική | Golden Greece
ΠΡΩΤΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ (ΤΣΕΠΙ) | Αττική | Golden Greece

Αττική

ΠΡΩΤΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ (ΤΣΕΠΙ)

ΘΕΣΗ ΤΣΕΠΙ- ΠΡΩΤΕΛΛΑΔΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ

Περίπου 2,5 χλμ από το Μουσείο, προς το σημερινό χωριό του Μαραθώνα, βρίσκεται το επιβλητικό πρωτελλαδικό (3000 π.Χ. - 2300 π.Χ.) νεκροταφείο στο Τσέπι με πολλούς κιβωτιόσχημους τάφους σε σειρές, κάποιοι ορθογώνιοι άλλοι κυκλικοί με άνοιγμα εμπρός που κλείνονταν με πέτρες, στους οποίους οι νεκροί τοποθετούνταν σε συνεσταλμένη στάση. Ο χώρος στεγάζεται με υπερσύγχρονη επιβλητική κατασκευή που επιτρέπει την κυκλική και πανοραμική θέαση του νεκροταφείου.

Αλλοι χώροι του Μουσείου του Μαραθώνος:

- θέση "Βρανάς" Μεσοελλαδικοί Τύμβοι

- θέση "Βρανάς" Τύμβος Πλαταιέων

- θέση "Τσέπι" Πρωτελλαδικό Νεκροταφείο

- θέση "Τύμβος των Αθηναίων"

- θέση Μπρεξίζα

Το Αρχαιολογικό μουσείο του Μαραθώνος

8:30 - 15:00 καθημερινά εκτός Δευτέρας

Τηλ.για πληροφορίες και φαξ. 22940 55155

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου