ΤΥΜΒΟΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Αττική | Golden Greece
ΤΥΜΒΟΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Αττική | Golden Greece
ΤΥΜΒΟΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Αττική | Golden Greece
ΤΥΜΒΟΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Αττική | Golden Greece
ΤΥΜΒΟΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Αττική | Golden Greece
ΤΥΜΒΟΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Αττική | Golden Greece
ΤΥΜΒΟΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Αττική | Golden Greece
ΤΥΜΒΟΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Αττική | Golden Greece
ΤΥΜΒΟΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Αττική | Golden Greece
ΤΥΜΒΟΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Αττική | Golden Greece
ΤΥΜΒΟΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Αττική | Golden Greece
ΤΥΜΒΟΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Αττική | Golden Greece
ΤΥΜΒΟΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Αττική | Golden Greece

Αττική

ΤΥΜΒΟΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΘΕΣΗ ΤΥΜΒΟΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Στην ίδια διαδρομή και σε απόσταση 4,8 χλμ. από το Μουσείο βρίσκεται ο παγκοσμίως γνωστός Τύμβος των Αθηναίων που κάλυψε τους 192 νεκρούς μετά την περίτρανη νίκη των Ελλήνων εναντίον των Περσών το 490 π.Χ.

Αντίγραφο του Τροπαίου που ανήγειραν οι Αθηναίοι μετά τη μάχη βρίσκεται στη θέση Μεσοσπορίτισσα.

Αλλοι χώροι του Μουσείου του Μαραθώνος:

- θέση "Βρανάς" Μεσοελλαδικοί Τύμβοι

- θέση "Βρανάς" Τύμβος Πλαταιέων

- θέση "Τσέπι" Πρωτελλαδικό Νεκροταφείο

- θέση "Τύμβος των Αθηναίων"

- θέση Μπρεξίζα

Το Αρχαιολογικό μουσείο του Μαραθώνος

8:30 - 15:00 καθημερινά εκτός Δευτέρας

Τηλ.για πληροφορίες και φαξ. 22940 55155

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου