ΜΕΣΟΕΛΛΑΔΙΚΟΙ ΤΥΜΒΟΙ (ΒΡΑΝΑΣ) | Αττική | Golden Greece
ΜΕΣΟΕΛΛΑΔΙΚΟΙ ΤΥΜΒΟΙ (ΒΡΑΝΑΣ) | Αττική | Golden Greece
ΜΕΣΟΕΛΛΑΔΙΚΟΙ ΤΥΜΒΟΙ (ΒΡΑΝΑΣ) | Αττική | Golden Greece
ΜΕΣΟΕΛΛΑΔΙΚΟΙ ΤΥΜΒΟΙ (ΒΡΑΝΑΣ) | Αττική | Golden Greece
ΜΕΣΟΕΛΛΑΔΙΚΟΙ ΤΥΜΒΟΙ (ΒΡΑΝΑΣ) | Αττική | Golden Greece
ΜΕΣΟΕΛΛΑΔΙΚΟΙ ΤΥΜΒΟΙ (ΒΡΑΝΑΣ) | Αττική | Golden Greece
ΜΕΣΟΕΛΛΑΔΙΚΟΙ ΤΥΜΒΟΙ (ΒΡΑΝΑΣ) | Αττική | Golden Greece
ΜΕΣΟΕΛΛΑΔΙΚΟΙ ΤΥΜΒΟΙ (ΒΡΑΝΑΣ) | Αττική | Golden Greece
ΜΕΣΟΕΛΛΑΔΙΚΟΙ ΤΥΜΒΟΙ (ΒΡΑΝΑΣ) | Αττική | Golden Greece
ΜΕΣΟΕΛΛΑΔΙΚΟΙ ΤΥΜΒΟΙ (ΒΡΑΝΑΣ) | Αττική | Golden Greece
ΜΕΣΟΕΛΛΑΔΙΚΟΙ ΤΥΜΒΟΙ (ΒΡΑΝΑΣ) | Αττική | Golden Greece
ΜΕΣΟΕΛΛΑΔΙΚΟΙ ΤΥΜΒΟΙ (ΒΡΑΝΑΣ) | Αττική | Golden Greece
ΜΕΣΟΕΛΛΑΔΙΚΟΙ ΤΥΜΒΟΙ (ΒΡΑΝΑΣ) | Αττική | Golden Greece

Αττική

ΜΕΣΟΕΛΛΑΔΙΚΟΙ ΤΥΜΒΟΙ (ΒΡΑΝΑΣ)

ΘΕΣΗ ΒΡΑΝΑΣ - ΜΕΣΟΕΛΛΑΔΙΚΟΙ ΤΥΜΒΟΙ

Δίπλα ακριβώς στο χώρο του Μουσείου του Μαραθώνος βρίσκεται και προστατεύεται (από τις καιρικές συνθήκες) με νέο υπερσύγχρονο στέγαστρο (2004) το μεσοελλαδικό νεκροταφείο (2000 π.Χ. - 3000 π.χ.) που περιλαμβάνει μια συστάδα από 3 ταφικούς τύμβους.

Άλλοι 4 τύμβοι είναι εκτός στεγάστρου.

Αλλοι χώροι του Μουσείου του Μαραθώνος:

- θέση "Βρανάς" Μεσοελλαδικοί Τύμβοι

- θέση "Βρανάς" Τύμβος Πλαταιέων

- θέση "Τσέπι" Πρωτελλαδικό Νεκροταφείο

- θέση "Τύμβος των Αθηναίων"

- θέση Μπρεξίζα

Το Αρχαιολογικό μουσείο του Μαραθώνος

8:30 - 15:00 καθημερινά εκτός Δευτέρας

Τηλ.για πληροφορίες και φαξ. 22940 55155

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου