ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΦΙΔΝΑΙ | Αττική | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΦΙΔΝΑΙ | Αττική | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΦΙΔΝΑΙ | Αττική | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΦΙΔΝΑΙ | Αττική | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΦΙΔΝΑΙ | Αττική | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΦΙΔΝΑΙ | Αττική | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΦΙΔΝΑΙ | Αττική | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΦΙΔΝΑΙ | Αττική | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΦΙΔΝΑΙ | Αττική | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΦΙΔΝΑΙ | Αττική | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΦΙΔΝΑΙ | Αττική | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΦΙΔΝΑΙ | Αττική | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΦΙΔΝΑΙ | Αττική | Golden Greece

Αττική

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΦΙΔΝΑΙ

Αφίδναι

Στην περιοχή κοντά στην αρχαία ακρόπολη εντοπίστηκε τύμβος της μεσοελλαδικής εποχής (2000 - 1600 π.Χ.) με κιβωτιόσχημους τάφους, λάκκους και ταφικούς πίθους.

Ο λόφος που υψώνεται βόρεια από το έλος του Μαραθώνα, στο δρόμο Καπανδριτίου-Βαρνάβα, σε μικρή σχετικά απόσταση από τον Ραμνούντα και τη θάλασσα, ονομαζόταν Αφίδναι και στην κορυφή του σώζονται λιγοστά λείψανα κλασικού φρουρίου (4 ος αι. π.Χ.) με έναν πύργο. Στις πλαγιές του λόφου είναι ορατά θεμέλια σπιτιών κτισμένων σε άνδηρα.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου