ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ | Θεσσαλονίκη | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ | Θεσσαλονίκη | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ | Θεσσαλονίκη | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ | Θεσσαλονίκη | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ | Θεσσαλονίκη | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ | Θεσσαλονίκη | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ | Θεσσαλονίκη | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ | Θεσσαλονίκη | Μακεδονία | Golden Greece

Θεσσαλονίκη

ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ

ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ - Θεσσαλονίκη

Η Μονή Λαζαριστών χτίστηκε το 1886 από τους μοναχούς του τάγματος του Αγίου Βικεντίου του Παύλου, που έγιναν γνωστοί ευρύτερα από την έδρα του τάγματος στην εκκλησία Saint-Lazare στο Παρίσι. Οι Λαζαριστές που πρωτοεμφανίστηκαν στην Ελλάδα περί το τέλος του 18ου - αρχές 19ου αιώνα είχαν ως κύριο στόχο, εκτός από τη φροντίδα και περίθαλψη των φτωχών, την μόρφωση των κληρικών και την εξάπλωση του καθολικισμού.

Το 1980 το κτίριο κηρύχθηκε διατηρητέο λόγω της ιστορικής αλλά και αρχιτεκτονικής του σημασίας. Το 1983 αγοράστηκε από το Ελληνικό Δημόσιο για τον εορτασμό των 2300 χρόνων της Θεσσαλονίκης και χαρακτηρίστηκε Πολιτιστικό Κέντρο της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Εντάχθηκε στο πρόγραμμα των μεγάλων έργων που πραγματοποιήθηκαν από τον Οργανισμό Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης "Θεσσαλονίκη 1997" και το 1996 ξεκίνησαν οι εργασίες αναστήλωσης και προσθήκης στο αρχικό κτίσμα. Το συγκρότημα της Μονής Λαζαριστών αποπερατώθηκε το 1997 και άρχισε σταδιακά να διατίθεται στο κοινό με την πραγματοποίηση θεατρικών παραστάσεων, συναυλιών, εκθέσεων και άλλων εκδηλώσεων.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

Φωτογραφίες
ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ - Θεσσαλονίκη - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ - Θεσσαλονίκη - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ - Θεσσαλονίκη - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ - Θεσσαλονίκη - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ - Θεσσαλονίκη - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ - Θεσσαλονίκη - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ - Θεσσαλονίκη - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ - Θεσσαλονίκη - Φωτογραφίες