ΚΑΣΤΡΟ ΤΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ | Κοζάνη | Μακεδονία | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΤΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ | Κοζάνη | Μακεδονία | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΤΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ | Κοζάνη | Μακεδονία | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΤΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ | Κοζάνη | Μακεδονία | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΤΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ | Κοζάνη | Μακεδονία | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΤΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ | Κοζάνη | Μακεδονία | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΤΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ | Κοζάνη | Μακεδονία | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΤΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ | Κοζάνη | Μακεδονία | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΤΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ | Κοζάνη | Μακεδονία | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΤΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ | Κοζάνη | Μακεδονία | Golden Greece

Κοζάνη

ΚΑΣΤΡΟ ΤΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ

ΚΑΣΤΡΟ ΤΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ - Κοζάνη

Το Κάστρο των Σερβίων κτίστηκε μεταξύ (560-650μ.Χ.), δηλαδή, στα χρόνια του Ιουστινιανού ή του Ηρακλείου και πρόκειται για τη βυζαντινή πόλη.
Η Βυζαντινή πόλη των Σερβίων είχε την Ακρόπολη, την Άνω Πόλη και την Κάτω Πόλη.
Από δω κατάγονταν η Αγία Θεοδώρα της Άρτας, κόρη του σεβαστοκράτορα Ιωάννη Πετρολίφα.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

Φωτογραφίες
ΚΑΣΤΡΟ ΤΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ - Κοζάνη - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΟ ΤΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ - Κοζάνη - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΟ ΤΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ - Κοζάνη - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΟ ΤΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ - Κοζάνη - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΟ ΤΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ - Κοζάνη - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΟ ΤΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ - Κοζάνη - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΟ ΤΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ - Κοζάνη - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΟ ΤΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ - Κοζάνη - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΟ ΤΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ - Κοζάνη - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΟ ΤΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ - Κοζάνη - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΟ ΤΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ - Κοζάνη - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΟ ΤΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ - Κοζάνη - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΟ ΤΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ - Κοζάνη - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΟ ΤΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ - Κοζάνη - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΟ ΤΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ - Κοζάνη - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΟ ΤΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ - Κοζάνη - Φωτογραφίες