ΓΕΩΜΟΡΦΕΣ - ΜΠΟΥΧΑΡΙΑ | Κοζάνη | Μακεδονία | Golden Greece
ΓΕΩΜΟΡΦΕΣ - ΜΠΟΥΧΑΡΙΑ | Κοζάνη | Μακεδονία | Golden Greece
ΓΕΩΜΟΡΦΕΣ - ΜΠΟΥΧΑΡΙΑ | Κοζάνη | Μακεδονία | Golden Greece
ΓΕΩΜΟΡΦΕΣ - ΜΠΟΥΧΑΡΙΑ | Κοζάνη | Μακεδονία | Golden Greece
ΓΕΩΜΟΡΦΕΣ - ΜΠΟΥΧΑΡΙΑ | Κοζάνη | Μακεδονία | Golden Greece
ΓΕΩΜΟΡΦΕΣ - ΜΠΟΥΧΑΡΙΑ | Κοζάνη | Μακεδονία | Golden Greece
ΓΕΩΜΟΡΦΕΣ - ΜΠΟΥΧΑΡΙΑ | Κοζάνη | Μακεδονία | Golden Greece
ΓΕΩΜΟΡΦΕΣ - ΜΠΟΥΧΑΡΙΑ | Κοζάνη | Μακεδονία | Golden Greece
ΓΕΩΜΟΡΦΕΣ - ΜΠΟΥΧΑΡΙΑ | Κοζάνη | Μακεδονία | Golden Greece
ΓΕΩΜΟΡΦΕΣ - ΜΠΟΥΧΑΡΙΑ | Κοζάνη | Μακεδονία | Golden Greece

Κοζάνη

ΓΕΩΜΟΡΦΕΣ - ΜΠΟΥΧΑΡΙΑ

ΓΕΩΜΟΡΦΕΣ - ΜΠΟΥΧΑΡΙΑ - Κοζάνη

Διάφοροι μύθοι που προσπάθησαν να ερμηνεύσουν το εντυπωσιακό αυτό γεωφυσικό φαινόμενο. Στην πραγματικότητα είναι ένα γεωλογικό φαινόμενο, μοναδικό στην Ελλάδα, που προήλθε από τη διάβρωση του εδάφους σε διάστημα χιλιάδων χρόνων.
Τα «Μπουχάρια» είναι περίπου 20 πυραμοειδείς σχηματισμοί που έχουν ύψος από 2 έως 7 μέτρα και βρίσκονται κοντά στο χωριό Μικρόβαλτος.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

Φωτογραφίες
ΓΕΩΜΟΡΦΕΣ - ΜΠΟΥΧΑΡΙΑ - Κοζάνη - Φωτογραφίες ΓΕΩΜΟΡΦΕΣ - ΜΠΟΥΧΑΡΙΑ - Κοζάνη - Φωτογραφίες ΓΕΩΜΟΡΦΕΣ - ΜΠΟΥΧΑΡΙΑ - Κοζάνη - Φωτογραφίες ΓΕΩΜΟΡΦΕΣ - ΜΠΟΥΧΑΡΙΑ - Κοζάνη - Φωτογραφίες ΓΕΩΜΟΡΦΕΣ - ΜΠΟΥΧΑΡΙΑ - Κοζάνη - Φωτογραφίες ΓΕΩΜΟΡΦΕΣ - ΜΠΟΥΧΑΡΙΑ - Κοζάνη - Φωτογραφίες ΓΕΩΜΟΡΦΕΣ - ΜΠΟΥΧΑΡΙΑ - Κοζάνη - Φωτογραφίες ΓΕΩΜΟΡΦΕΣ - ΜΠΟΥΧΑΡΙΑ - Κοζάνη - Φωτογραφίες ΓΕΩΜΟΡΦΕΣ - ΜΠΟΥΧΑΡΙΑ - Κοζάνη - Φωτογραφίες ΓΕΩΜΟΡΦΕΣ - ΜΠΟΥΧΑΡΙΑ - Κοζάνη - Φωτογραφίες ΓΕΩΜΟΡΦΕΣ - ΜΠΟΥΧΑΡΙΑ - Κοζάνη - Φωτογραφίες