4 ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | Άνδρος | Κυκλάδες | Golden Greece
4 ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | Άνδρος | Κυκλάδες | Golden Greece
4 ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | Άνδρος | Κυκλάδες | Golden Greece
4 ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | Άνδρος | Κυκλάδες | Golden Greece
4 ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | Άνδρος | Κυκλάδες | Golden Greece

Άνδρος

4 ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

4 ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ - Άνδρος

Οι πηγές βρίσκονται στη δυτική πλευρά του χωριού Μαίνητες.
Είναι οι πηγές που πιστεύεται από πολλούς ότι αντιστοιχούν στις αρχαίες πηγές του ναού του Διονύσου.
Σύμφωνα με μία εκδοχή από τις πηγές αυτές τις μέρες της γιορτής του Διονύσου έρεε κρασί.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

Φωτογραφίες
4 ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ - Άνδρος - Φωτογραφίες 4 ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ - Άνδρος - Φωτογραφίες 4 ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ - Άνδρος - Φωτογραφίες 4 ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ - Άνδρος - Φωτογραφίες 4 ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ - Άνδρος - Φωτογραφίες