ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | Τήλος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | Τήλος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | Τήλος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | Τήλος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | Τήλος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | Τήλος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | Τήλος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | Τήλος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | Τήλος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | Τήλος | Δωδεκάνησα | Golden Greece

Τήλος

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ - Τήλος

Το Μικρό Χωριό, οικισμός που ιδρύθηκε και ήκμασε το Μεσαίωνα και που κατοικούνταν μέχρι και το 1940, σήμερα είναι ερειπωμένο. Μάρτυρας της ακμής του οι εκκλησίες του, οι σπουδαιότερες από τις οποίες είναι ο Σωτήρας (15ος αιώνας), ο Αγιος Ιωάννης στον Aβαλά (14ος αιώνας) η Αγία Έλεσα στον Aρνό (14ος αιώνας), η Κοίμηση της Θεοτόκου (1787), όλες με τοιχογραφίες. Σώζονται ακόμη κατάλοιπα μικρού μεσαιωνικού κάστρου, από το οποίο διατηρείται καλύτερα ένας ημικυκλικός πύργος.

Πηγή: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
www2.egeonet.gr

Φωτογραφίες
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ - Τήλος - Φωτογραφίες ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ - Τήλος - Φωτογραφίες ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ - Τήλος - Φωτογραφίες ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ - Τήλος - Φωτογραφίες ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ - Τήλος - Φωτογραφίες ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ - Τήλος - Φωτογραφίες ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ - Τήλος - Φωτογραφίες ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ - Τήλος - Φωτογραφίες ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ - Τήλος - Φωτογραφίες ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ - Τήλος - Φωτογραφίες ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ - Τήλος - Φωτογραφίες ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ - Τήλος - Φωτογραφίες ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ - Τήλος - Φωτογραφίες ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ - Τήλος - Φωτογραφίες ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ - Τήλος - Φωτογραφίες ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ - Τήλος - Φωτογραφίες ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ - Τήλος - Φωτογραφίες ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ - Τήλος - Φωτογραφίες ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ - Τήλος - Φωτογραφίες ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ - Τήλος - Φωτογραφίες ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ - Τήλος - Φωτογραφίες ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ - Τήλος - Φωτογραφίες ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ - Τήλος - Φωτογραφίες