ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΤΑΞΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ | Έβρος | Θράκη | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΤΑΞΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ | Έβρος | Θράκη | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΤΑΞΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ | Έβρος | Θράκη | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΤΑΞΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ | Έβρος | Θράκη | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΤΑΞΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ | Έβρος | Θράκη | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΤΑΞΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ | Έβρος | Θράκη | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΤΑΞΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ | Έβρος | Θράκη | Golden Greece

Έβρος

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΤΑΞΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

(Τηλ. 25540 23700)

Δημιουργήθηκε το 1990 και στεγάζεται στο αρχοντικό του γιατρού Κ.Κουρτίδη (1870-1944) που κτίσθηκε από ντόπιους τεχνίτες το 1883. Σκοπός του Μουσείου Μετάξης είναι η παρουσίαση των προβιομηχανικών τεχνικών της εκτροφής των μεταξοσκωλήκων (σηροτροφίας) και επεξεργασίας του μεταξιού (μεταξουργίας) καθώς και της κοινωνικο-οικονομικής τους σημασίας για το Σουφλί και την ευρύτερη περιοχή.

Η έκθεση αποτελείται από τέσσερις εκθετικές ενότητες και περιλαμβάνει 46 συνολικά εκθετικές μονάδες με δισδιάστατο τεκμηριωτικό και πληροφοριακό υλικό (κείμενα, φωτογραφίες, σχέδια, χάρτες) και παραδοσιακά αντικείμενα σχετικά με τη σηροτροφία και τη μεταξουργία. Η πρώτη εκθετική ενότητα παρουσιάζει διαχρονικά την ιστορία του μεταξιού που ξεκινά από την Κίνα, συνεχίζει με την Ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα και το Βυζάντιο, προχωρά στη Δύση και φθάνει ως την Οθωμανική περίοδο. Η δεύτερη εκθετική ενότητα έχει ως θέμα τα στάδια της εκτροφής των μεταξοσκωλήκων από την παραγωγή του μεταξόσπορου έως την απόπνιξη ("ψήσιμο") των κουκουλιών. Η τρίτη εκθετική ενότητα αναφέρεται στην επεξεργασία του μεταξιού από τον καθαρισμό και τη διαλογή των κουκουλιών ως τη διαδικασία της ύφανσης των περίφημων σουφλιώτικων μεταξωτών. Η τέταρτη εκθετική ενότητα αναλύει το ευρύτερο κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο ανάπτυξης της μεταξουργίας, τόσο στον ελλαδικό όσο και στον ευρωπαϊκό χώρο (19ος-20ος αι.) με ιδιαίτερη έμφαση στην ακμή και παρακμή της μεταξοβιομηχανίας στο Σουφλί και τη συμβολή της στην ανάπτυξη της πόλης. Στους χώρους του Μουσείου, εκτίθενται επίσης μοναδικά εξαρτήματα της σουφλιώτικης φορεσιάς.

Το ενδιαφέρον των επισκεπτών, συγκεντρώνεται στο εποπτικό υλικό, που αποτελείται από όλα τα σκεύη που χρησιμοποιούσε ο σηροτρόφος στο σπίτι του, ο βιοτέχνης που παρασκεύαζε το μετάξι στο εργαστήρι του και αυτά με τα οποία η Σουφλιώτισσα νοικοκυρά, φιλοτεχνούσε στον αργαλειό της, την ατέλειωτη ποικιλία των μεταξωτών υφασμάτων. Χάρτες, διαγράμματα και φωτογραφίες, πλουτίζουν την έκθεση αυτή και βοηθούν τον επισκέπτη να κατανοήσει τη σημασία της σηροτροφίας και τη συμβολή της, στην ανάπτυξη του Σουφλίου.

Συντάκτης: Νίκη Καλοπαίδη