ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | Έβρος | Θράκη | Golden Greece
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | Έβρος | Θράκη | Golden Greece

Έβρος

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ - Έβρος

(Τηλ. 25530 22316)

Το 1973 οι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί της περιοχής του Διδυμοτείχου, αγωνιώντας για τη διάσωση των λαογραφικών αντικειμένων του τόπου, πήραν την πρωτοβουλία να τα συλλέξουν και να δημιουργήσουν ένα Λαο­γραφικό Μουσείο.

Η πρώτη κίνηση τους, με τη βοήθεια του τότε Επιθεωρητή Μέσης Εκπαίδευσης ήταν να στείλουν εγκύκλιο στα σχολεία να παρα­χωρήσουν στο μουσείο τα λαογραφικά εί­δη που είχαν στην κατοχή τους και να συ­γκεντρώσουν και άλλα. Άλλα συγκεντρώ­θηκαν από δωρεές κατοίκων και άλλα αγο­ράστηκαν. Όλα αυτά συγκεντρώθηκαν και το μουσείο στεγάστηκε στο νεοκλασικό κτί­ριο Χατζηρβασάνη, χτισμένο το 1900 (γωνία Βατατζή και Κολοκοτρώνη), οίκημα το ο­ποίο αγοράστηκε από το Υπουργείο Πολιτι­σμού. Τα διοικητικά συμβούλια αποτελούνταν πάντα από δασκάλους. Το Λαογραφικό Μουσείο περιλαμβάνει στις συλλογές του παραδοσιακές ενδυμασίες της περιοχής, άλλα είδη ένδυσης, κεντητά και υφαντά στρωσίδια του σπιτιού καθώς και παραδοσιακά κοσμήματα, εκκλησιαστικά εί­δη, εικόνες και σκεύη, αγροτικά εργαλεία και εργαλεία υφαντικής, εργαλεία των πα­ραδοσιακών τεχνιτών της περιοχής: ξυ­λουργού, σιδερά, τσαγκάρη, βαφέα ρούχων και υφαντικών ινών. Επίσης εκτίθενται ο πα ραδοσιακός αποστακτήρας για την παρα­σκευή της ρακής και ένα παλιό κατάστιχο οι-νοπωλείου καθώς και σύνεργα παλιού τυπο­γραφείου. Ακόμη, δύο μαρμάρινα ανάγλυφα με παράσταση του «Θράκα ιππέα», του ήρωα των Θρακών, αποτελούν τα αρχαιότερα απο­κτήματα του Μουσείου. Αξιόλογο είναι και το αρχειακό υλικό που δι­αθέτει το Μουσείο, το οποίο προέρχεται από δωρεές και περιλαμβάνει προγράμμα­τα θεάτρου, προγράμματα εξετάσεων απότα εκπαιδευτήρια του Ζαππείου της Αδρια-νούπολης(1882) και διάφορα άλλα έντυπα και χειρόγραφα.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

Φωτογραφίες
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ - Έβρος - Φωτογραφίες ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ - Έβρος - Φωτογραφίες