ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ ΕΒΡΟΥ | Έβρος | Θράκη | Golden Greece
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ ΕΒΡΟΥ | Έβρος | Θράκη | Golden Greece
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ ΕΒΡΟΥ | Έβρος | Θράκη | Golden Greece
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ ΕΒΡΟΥ | Έβρος | Θράκη | Golden Greece
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ ΕΒΡΟΥ | Έβρος | Θράκη | Golden Greece
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ ΕΒΡΟΥ | Έβρος | Θράκη | Golden Greece
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ ΕΒΡΟΥ | Έβρος | Θράκη | Golden Greece
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ ΕΒΡΟΥ | Έβρος | Θράκη | Golden Greece
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ ΕΒΡΟΥ | Έβρος | Θράκη | Golden Greece
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ ΕΒΡΟΥ | Έβρος | Θράκη | Golden Greece

Έβρος

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ ΕΒΡΟΥ

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ ΕΒΡΟΥ - Έβρος

Το Λαογραφικό Μουσείο του Συλλόγου Καππαδοκών Έβρου βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη. Σκοπός της ίδρυσης και λειτουργίας του είναι να ενισχύσει την πολιτιστική δομή της περιοχής να προστατέψει και να αναδείξει την ξεχωριστή θέση και συμβολή της μεγάλης καππαδοκικής παράδοσης στην συνολική πολιτιστική κληρονομιά του τόπου.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

Φωτογραφίες
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ ΕΒΡΟΥ - Έβρος - Φωτογραφίες ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ ΕΒΡΟΥ - Έβρος - Φωτογραφίες ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ ΕΒΡΟΥ - Έβρος - Φωτογραφίες ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ ΕΒΡΟΥ - Έβρος - Φωτογραφίες ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ ΕΒΡΟΥ - Έβρος - Φωτογραφίες ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ ΕΒΡΟΥ - Έβρος - Φωτογραφίες ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ ΕΒΡΟΥ - Έβρος - Φωτογραφίες ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ ΕΒΡΟΥ - Έβρος - Φωτογραφίες ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ ΕΒΡΟΥ - Έβρος - Φωτογραφίες ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ ΕΒΡΟΥ - Έβρος - Φωτογραφίες ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ ΕΒΡΟΥ - Έβρος - Φωτογραφίες ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ ΕΒΡΟΥ - Έβρος - Φωτογραφίες ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ ΕΒΡΟΥ - Έβρος - Φωτογραφίες ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ ΕΒΡΟΥ - Έβρος - Φωτογραφίες ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ ΕΒΡΟΥ - Έβρος - Φωτογραφίες