ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΥΚΟΥ | Πήλιο | Θεσσαλία | Golden Greece
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΥΚΟΥ | Πήλιο | Θεσσαλία | Golden Greece
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΥΚΟΥ | Πήλιο | Θεσσαλία | Golden Greece
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΥΚΟΥ | Πήλιο | Θεσσαλία | Golden Greece
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΥΚΟΥ | Πήλιο | Θεσσαλία | Golden Greece
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΥΚΟΥ | Πήλιο | Θεσσαλία | Golden Greece
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΥΚΟΥ | Πήλιο | Θεσσαλία | Golden Greece
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΥΚΟΥ | Πήλιο | Θεσσαλία | Golden Greece
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΥΚΟΥ | Πήλιο | Θεσσαλία | Golden Greece
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΥΚΟΥ | Πήλιο | Θεσσαλία | Golden Greece

Πήλιο

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΥΚΟΥ

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΥΚΟΥ - Πήλιο

Το Λαογραφικό Μουσείο Λαύκου συστεγάζεται με το Φάμπειο Μουσείο στο Δημοτικό Σχολείο του χωριού Λαύκος στο νότιο τμήμα του Πηλίου. Στο υπόγειο του κτιρίου εκτίθενται διάφορα αντικείμενα και έργα της λαϊκής παράδοσης του Λαύκου και γενικότερα του Πηλίου. Υπάρχει ποικιλία από μύλους του καφέ, παραδοσιακές κασέλες, όπλα, παγούρια, γεωργικά εργαλεία, αγγεία, cartes postales .κ.α. Στο χώρο λειτουργεί και η δανειστική Βιβλιοθήκη του Συλλόγου «η Δράση».

Συντάκτης: Νίκη Καλοπαίδη

Φωτογραφίες
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΥΚΟΥ - Πήλιο - Φωτογραφίες ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΥΚΟΥ - Πήλιο - Φωτογραφίες ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΥΚΟΥ - Πήλιο - Φωτογραφίες ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΥΚΟΥ - Πήλιο - Φωτογραφίες ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΥΚΟΥ - Πήλιο - Φωτογραφίες ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΥΚΟΥ - Πήλιο - Φωτογραφίες ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΥΚΟΥ - Πήλιο - Φωτογραφίες ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΥΚΟΥ - Πήλιο - Φωτογραφίες ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΥΚΟΥ - Πήλιο - Φωτογραφίες ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΥΚΟΥ - Πήλιο - Φωτογραφίες ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΥΚΟΥ - Πήλιο - Φωτογραφίες ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΥΚΟΥ - Πήλιο - Φωτογραφίες ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΥΚΟΥ - Πήλιο - Φωτογραφίες