ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Σκιάθος | Σποράδες | Golden Greece
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Σκιάθος | Σποράδες | Golden Greece
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Σκιάθος | Σποράδες | Golden Greece
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Σκιάθος | Σποράδες | Golden Greece
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Σκιάθος | Σποράδες | Golden Greece
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Σκιάθος | Σποράδες | Golden Greece
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Σκιάθος | Σποράδες | Golden Greece
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Σκιάθος | Σποράδες | Golden Greece
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Σκιάθος | Σποράδες | Golden Greece
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Σκιάθος | Σποράδες | Golden Greece

Σκιάθος

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Σκιάθος

Η τραπεζαρία του ισόγειου χώρου της Μονής Ευαγγελιστρίας χρησιμοποιείται ως εκθεσιακός και συνεδριακός χώρος του Διεθνούς Πολιτιστικού Κέντρου της Μονής. Για την κάλυψη των αναγκών διεξαγωγής σεμιναρίων, συνεδρίων και εκδηλώσεων έχουν τοποθετηθεί καρέκλες και ξύλινα τραπέζια «μοναστηριακού τύπου». Στο Μουσείο ανήκει Συλλογή εποπτικού υλικού για τους Βαλκανικούς Πολέμους με ιδιαίτερο φωτογραφικό υλικό, επιστολές και εφημερίδες της περιόδου 1912-1913.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

Φωτογραφίες
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Σκιάθος - Φωτογραφίες ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Σκιάθος - Φωτογραφίες ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Σκιάθος - Φωτογραφίες ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Σκιάθος - Φωτογραφίες ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Σκιάθος - Φωτογραφίες ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Σκιάθος - Φωτογραφίες ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Σκιάθος - Φωτογραφίες ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Σκιάθος - Φωτογραφίες ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Σκιάθος - Φωτογραφίες ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Σκιάθος - Φωτογραφίες ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Σκιάθος - Φωτογραφίες ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Σκιάθος - Φωτογραφίες ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Σκιάθος - Φωτογραφίες ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Σκιάθος - Φωτογραφίες