Ηλεία Μουσεία | Πελοπόννησος | Golden Greece
Ηλεία Μουσεία | Πελοπόννησος | Golden Greece
Ηλεία Μουσεία | Πελοπόννησος | Golden Greece
Ηλεία Μουσεία | Πελοπόννησος | Golden Greece
Ηλεία Μουσεία | Πελοπόννησος | Golden Greece
Ηλεία Μουσεία | Πελοπόννησος | Golden Greece
Ηλεία Μουσεία | Πελοπόννησος | Golden Greece

Ηλεία

Μουσεία

  • ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
    ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Μουσείο

    (τηλ. 26240 22529, 26240 22742) Ένα από τα σημαντικότερα μουσεία της Ελλάδας, είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο της Ολυμπίας. Στο μουσείο αυτό, παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη ενός από τα λαμπρότερα ιερά της αρχαιότητας, που ήταν αφιερωμένο στον πατέρα των θεών και των ανθρώπων, τον Δία, και αποτέλεσε »