ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΒΡΑΪΣΜΟΥ | Θεσσαλονίκη | Μακεδονία | Golden Greece
ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΒΡΑΪΣΜΟΥ | Θεσσαλονίκη | Μακεδονία | Golden Greece
ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΒΡΑΪΣΜΟΥ | Θεσσαλονίκη | Μακεδονία | Golden Greece
ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΒΡΑΪΣΜΟΥ | Θεσσαλονίκη | Μακεδονία | Golden Greece
ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΒΡΑΪΣΜΟΥ | Θεσσαλονίκη | Μακεδονία | Golden Greece
ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΒΡΑΪΣΜΟΥ | Θεσσαλονίκη | Μακεδονία | Golden Greece
ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΒΡΑΪΣΜΟΥ | Θεσσαλονίκη | Μακεδονία | Golden Greece

Θεσσαλονίκη

ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΒΡΑΪΣΜΟΥ

ΕΒΡΑΪΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Τηλ. 2310 250407)

(Οδός Βασ. Ηρακλείου 24). Μικρό Μουσείο που λειτουργεί με φροντίδα της ισραηλιτικής κοινότητας Θεσσαλονίκης. Εκτίθενται θρησκευτικά και λατρευτικά αντικείμενα από τη Θεσσαλονίκη και τη Βέροια, παραδοσιακές εβραϊκές ενδυμασίες, εκδόσεις, φωτογραφίες, κειμήλια και τα ντοκουμέντα από το ολοκαύτωμα των Εβραίων της Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια της Κατοχής.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου