ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ | Πέλλα | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ | Πέλλα | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ | Πέλλα | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ | Πέλλα | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ | Πέλλα | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ | Πέλλα | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ | Πέλλα | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ | Πέλλα | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ | Πέλλα | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ | Πέλλα | Μακεδονία | Golden Greece

Πέλλα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ - Πέλλα

Βρίσκεται στο ξενοδοχείο Leventis Art Suites στην Παναγίτσα. Θα παρακολουθήσετε την εξέλιξη των φωτογραφικών μηχανών, που κατέγραψαν χιλιάδες προσωπικές και ιστορικές στιγμές της ανθρωπότητας, αποτυπώνοντας τα βήματα της πορείας της τεχνολογίας και του design.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ - Πέλλα - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ - Πέλλα - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ - Πέλλα - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ - Πέλλα - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ - Πέλλα - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ - Πέλλα - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ - Πέλλα - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ - Πέλλα - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ - Πέλλα - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ - Πέλλα - Φωτογραφίες