ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Κιλκίς | Μακεδονία | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Κιλκίς | Μακεδονία | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Κιλκίς | Μακεδονία | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Κιλκίς | Μακεδονία | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Κιλκίς | Μακεδονία | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Κιλκίς | Μακεδονία | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Κιλκίς | Μακεδονία | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Κιλκίς | Μακεδονία | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Κιλκίς | Μακεδονία | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Κιλκίς | Μακεδονία | Golden Greece

Κιλκίς

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Κιλκίς

(τηλ. 23410 22477)

ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ
Σε δύο προθήκες εκτίθενται ευρήματα της προϊστορικής περιόδου από τις ανασκαφές των άγγλων αρχαιολόγων Casson και Heurtley στην Τσαουσίτσα και το Αξιοχώρι, καθώς και τυχαία ευρήματα - ειδώλια, λίθινα εργαλεία και περίαπτα - από τους οικισμούς Πεδινού, Γαλλικού και Αξιούπολης.
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
Εκτίθεται κυρίως κεραμική της πρώιμης εποχής του Σιδήρου. Πρόκειται για τεφροδόχα αγγεία που αποκαλύφθηκαν στα νεκροταφείο των περιβόλων του Παλιού Γυναικόκαστρου (1000-700 π.Χ.), Στις προθήκες της αίθουσας εκτίθενται κτερίσματα που περιείχαν τα τεφροδόχα αγγεία - χάλκινα κοσμήματα και σιδερένια όπλα, ανάλογα με το φύλο του νεκρού. Στην αίθουσα υπάρχουν επίσης αναπαραστάσεις ταφικού περιβόλου και εξέδρας.
ΑΙΘΟΥΣΑ 2
Εκτίθενται γλυπτά, επιγραφές και επιτύμβιες στήλες ελληνιστικών και ρωμαϊκών κυρίως χρόνων. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν ο κούρος της αρχαίας Ευρωπού, του τέλους του 6ου αι. π.Χ., και τα τέσσερα μνημειακά αγάλματα από το ηρώο στα Παλατιανό (τέλη 1ου-αρχές 2ου αι. μ.Χ.). Στις προθήκες της αίθουσας είναι εκτεθειμένα πήλινα ειδώλια, αγγεία και κοσμήματα, κυρίως από ανασκαφές. Αξιόλογο είναι το χάλκινο κράνος από το Χωρύγι καθώς και τα πήλινα πλακίδια που εικονίζουν γυναικείες μορφές και προέρχονται από κιβωτιόσχημο τάφο της περιοχής Φιλυρίας, ελληνιστικών χρόνων.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

Φωτογραφίες
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Κιλκίς - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Κιλκίς - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Κιλκίς - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Κιλκίς - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Κιλκίς - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Κιλκίς - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Κιλκίς - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Κιλκίς - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Κιλκίς - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Κιλκίς - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Κιλκίς - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Κιλκίς - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Κιλκίς - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Κιλκίς - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Κιλκίς - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Κιλκίς - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Κιλκίς - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Κιλκίς - Φωτογραφίες