ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΠΝΟΥ | Καβάλα | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΠΝΟΥ | Καβάλα | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΠΝΟΥ | Καβάλα | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΠΝΟΥ | Καβάλα | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΠΝΟΥ | Καβάλα | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΠΝΟΥ | Καβάλα | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΠΝΟΥ | Καβάλα | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΠΝΟΥ | Καβάλα | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΠΝΟΥ | Καβάλα | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΠΝΟΥ | Καβάλα | Μακεδονία | Golden Greece

Καβάλα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΠΝΟΥ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΠΝΟΥ - Καβάλα

(Κ. Παλαιολόγου 4, Τηλ. 2510 223 344)

Ο Εκθεσιακός χώρος έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα:
. Το θεματικό μουσείο.
. Τη σύγχρονη βιωματική παρουσίαση.
Αναβίωση της κλασσικής επεξεργασίας καπνού με την κατασκευή εκθεσιακών δειγμάτων, μια ειδικότητα που τείνει νε εξαφανιστεί και το Μουσείο Καπνού αποτελεί το μοναδικό στον ευρωπαϊκό χώρο φορέα που συνεχίζει την παραδοσιακή αυτή τεχνική. Η λειτουργία των μηχανημάτων εμπορικής επεξεργασίας στον εκθεσιακό χώρο, μια μοναδική εμπειρία για τον επισκέπτη.
. Το ψηφιοποιημένο υλικό.
Βάση δεδομένων στην οποία σταδιακά εισάγεται το πλούσιο φωτογραφικό υλικό, το υλικό των αρχειακών συλλογών, των αντικειμένων και της βιβλιοθήκης. Υπάρχει και ερευνητική δυνατότητα στον δικτυακό τόπο με στοιχεία και πληροφορίες για το μουσείο.
. Τα εκθεσιακά δείγματα.
Πεπειραμένο εργατικό προσωπικό έχει αναλάβει την κατασκευή των εκθεσιακών δειγμάτων καπνού, που αναβιώνουν μια ειδικότητα που χάθηκε.
. Τις αρχειακές συλλογές.
Η Καπνεμπορική Ομοσπονδία της Ελλάδος, ο Εθνικός Οργανισμός Καπνού, ο Σύλλογος Καπνεμπόρων Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, ο Σύλλογος Καπνεργατών Ελευθερούπολης, καπνεμπορικές επιχειρήσεις και ιδιώτες δωρητές έχουν δωρίσει το πλήρες αρχείο τους ή τις συλλογές τους στο Μουσείο, το οποίο, αρχειοθετεί, ταξινομεί, ψηφιοποιεί και διαχειρίζεται το υλικό με την ευθύνη που φέρει ως το πιο σύγχρονο ευρωπαϊκό Μουσείο Καπνού. . Τη βιβλιοθήκη.
Βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, Φ.Ε.Κ., έντυπα (παλιές και νέες εκδόσεις, ελληνικές και ξενόγλωσσες) κι άλλο υλικό αποτελούν μοναδικά τεκμήρια για την ιστορία του ελληνικού καπνού, το διεθνές καπνεμπόριο, την καπνική πολιτική και την ιστορία του καπνού και του τόπου.
Χωρίζεται επίσης σε επτά θεματικές ενότητες:
. Καλλιέργεια - Χωρική Επεξεργασία
. Κλασσική Επεξεργασία
. Επεξεργασία Τόγκας
. Εκθεσιακά Δείγματα
. Καπνέμποροι - Καπνεμπόριο
. Καπνεργάτες - Συνδικαλισμός Καπνεργασίας
. Τσιγαροβιομηχανία

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

Φωτογραφίες
ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΠΝΟΥ - Καβάλα - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΠΝΟΥ - Καβάλα - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΠΝΟΥ - Καβάλα - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΠΝΟΥ - Καβάλα - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΠΝΟΥ - Καβάλα - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΠΝΟΥ - Καβάλα - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΠΝΟΥ - Καβάλα - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΠΝΟΥ - Καβάλα - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΠΝΟΥ - Καβάλα - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΠΝΟΥ - Καβάλα - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΠΝΟΥ - Καβάλα - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΠΝΟΥ - Καβάλα - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΠΝΟΥ - Καβάλα - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΠΝΟΥ - Καβάλα - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΠΝΟΥ - Καβάλα - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΠΝΟΥ - Καβάλα - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΠΝΟΥ - Καβάλα - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΠΝΟΥ - Καβάλα - Φωτογραφίες