ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΟ (Μουσείο) | Καστοριά | Μακεδονία | Golden Greece
ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΟ (Μουσείο) | Καστοριά | Μακεδονία | Golden Greece
ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΟ (Μουσείο) | Καστοριά | Μακεδονία | Golden Greece
ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΟ (Μουσείο) | Καστοριά | Μακεδονία | Golden Greece
ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΟ (Μουσείο) | Καστοριά | Μακεδονία | Golden Greece
ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΟ (Μουσείο) | Καστοριά | Μακεδονία | Golden Greece
ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΟ (Μουσείο) | Καστοριά | Μακεδονία | Golden Greece

Καστοριά

ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΟ (Μουσείο)

Πριν από 7500 χρόνια περίπου, μια ομάδα ανθρώπων της εποχής διάλεξε τη νότια όχθη της λίμνης για να χτίσει με ξύλα και πηλό ένα χωριό μέσα ή πολύ κοντά στη λίμνη. Η νεολιθική αυτή κοινότητα, αντιμετώπισε για εκατοντάδες χρόνια τις προκλήσεις του οικοσυστήματος της περιοχής, αναπτύσσοντας ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και έναν ιδιαίτερο πολιτισμό. Η ανασκαφική έρευνα που ξεκίνησε από την ομάδα του καθηγητή του ΑΠΘ κ. Γ.Χ Χουρμουζιάδη το 1992, έφερε στην επιφάνεια μεγάλο πλήθος σημαντικών ευρημάτων. Μέσα από τη μελέτη των ευρημάτων, έγινε μια προσπάθεια ανασύνθεσης της εικόνας του προϊστορικού Λιμναίου οικισμού και της δημιουργίας του πρώτου Ελληνικού Οικομουσείου. Το οικομουσείο του Δισπηλιού, ξεπερνά τα όρια μιας συμβατικής αρχαιολογικής έκθεσης και μετατρέπει την αρχαιολογική πληροφορία σε χώρο που μπορεί κανείς να τη βιώσει. Σε μια έκταση 20 στρεμμάτων που αναπαριστάνεται το οικοσύστημα ενός Λιμναίου οικισμού, ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να περπατήσει πάνω στις ξύλινες πλατφόρμες του χωριού, να δει τα νοικοκυριά της 6ης χιλιετίας πΧ και να πλησιάσει τη ζωή των νεολιθικών κατοίκων. Η αναπαράσταση πλαισιώνεται από χώρους υποδοχής και αναψυχής και εκφράζει μια σύγχρονη μουσειολογική αντίληψη στο επίπεδο χρήσης της αρχαιολογικής πληροφορίας.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου