ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Καστοριά | Μακεδονία | Golden Greece
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Καστοριά | Μακεδονία | Golden Greece
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Καστοριά | Μακεδονία | Golden Greece
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Καστοριά | Μακεδονία | Golden Greece
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Καστοριά | Μακεδονία | Golden Greece
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Καστοριά | Μακεδονία | Golden Greece
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Καστοριά | Μακεδονία | Golden Greece
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Καστοριά | Μακεδονία | Golden Greece
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Καστοριά | Μακεδονία | Golden Greece
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Καστοριά | Μακεδονία | Golden Greece

Καστοριά

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - Καστοριά

Εγκαινιάστηκε το 1989 και βρίσκεται στην κορυφή του λόφου της βυζαντινής ακρόπολης.
Το μουσείο περιλαμβάνει στη συλλογή του εικόνες, γλυπτά, ψηφιδωτα, ξυλόγλυπτα αντικείμενα, εκκλησιαστικών αντικειμένων (χειρογράφων, λειτουργικών σκευών κλπ.).

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

Φωτογραφίες
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - Καστοριά - Φωτογραφίες ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - Καστοριά - Φωτογραφίες ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - Καστοριά - Φωτογραφίες ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - Καστοριά - Φωτογραφίες ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - Καστοριά - Φωτογραφίες ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - Καστοριά - Φωτογραφίες ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - Καστοριά - Φωτογραφίες ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - Καστοριά - Φωτογραφίες ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - Καστοριά - Φωτογραφίες ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - Καστοριά - Φωτογραφίες ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - Καστοριά - Φωτογραφίες ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - Καστοριά - Φωτογραφίες