ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Καστοριά | Μακεδονία | Golden Greece
ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Καστοριά | Μακεδονία | Golden Greece
ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Καστοριά | Μακεδονία | Golden Greece
ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Καστοριά | Μακεδονία | Golden Greece
ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Καστοριά | Μακεδονία | Golden Greece
ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Καστοριά | Μακεδονία | Golden Greece
ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Καστοριά | Μακεδονία | Golden Greece
ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Καστοριά | Μακεδονία | Golden Greece
ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Καστοριά | Μακεδονία | Golden Greece
ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Καστοριά | Μακεδονία | Golden Greece

Καστοριά

ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - Καστοριά

Μέσα στο χωριό Δισπηλιό, στη νοτιοδυτική πλευρά της λίμνης της Καστοριάς, βρίσκεται το Προϊστορικό Μουσείο που φιλοξενεί ευρήματα από τον προϊστορικό λιμναίο οικισμό του Δισπηλιού. Πρόκειται για έναν από τους αρχαιότερους λιμναίους οικισμούς (5500 π.χ.) της Ευρώπης που ανακαλύφθηκε στη θέση «Νησί» το 1932. Ο χώρος, από το 2000, έχει διαμορφωθεί σε υπαίθριο Οικομουσείο όπου αναπαρίσταται πιστά ο λιμναίος οικισμός με τις καλύβες και τα αντίγραφα των ευρημάτων. Στις αίθουσες του Προϊστορικού Μουσείου μπορεί κανείς να διακρίνει τα πρωτότυπα ευρήματα της ανασκαφής όπως αντικείμενα καθημερινής χρήσης (πήλινες φιάλες, κύπελλα, φρουτιέρες, χύτρες.), εργαλεία από οστά ή πυριτόλιθο καθώς και μικρογραφίες των κυκλικών και ορθογώνιων καλύβων που στηρίζονταν σε πασσαλόπηκτες πλατφόρμες.
(Επίσκεψη κατόπιν επικοινωνίας)

Συντάκτης: Νίκη Καλοπαίδη

Φωτογραφίες
ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - Καστοριά - Φωτογραφίες ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - Καστοριά - Φωτογραφίες ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - Καστοριά - Φωτογραφίες ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - Καστοριά - Φωτογραφίες ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - Καστοριά - Φωτογραφίες ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - Καστοριά - Φωτογραφίες ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - Καστοριά - Φωτογραφίες ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - Καστοριά - Φωτογραφίες ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - Καστοριά - Φωτογραφίες ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - Καστοριά - Φωτογραφίες ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - Καστοριά - Φωτογραφίες ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - Καστοριά - Φωτογραφίες ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - Καστοριά - Φωτογραφίες ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - Καστοριά - Φωτογραφίες ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - Καστοριά - Φωτογραφίες ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - Καστοριά - Φωτογραφίες ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - Καστοριά - Φωτογραφίες ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - Καστοριά - Φωτογραφίες