ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ | Καστοριά | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ | Καστοριά | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ | Καστοριά | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ | Καστοριά | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ | Καστοριά | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ | Καστοριά | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ | Καστοριά | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ | Καστοριά | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ | Καστοριά | Μακεδονία | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ | Καστοριά | Μακεδονία | Golden Greece

Καστοριά

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ - Καστοριά

Περιέχει τα ευρύματα από το ηλικίας 15-20 εκατομμυρίων απόλιθωμένο δάσος που βρίσκεται κοντά στο χωριό Νόστιμο.
Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η ύπαρξη απολιθωμένου δοντιού προϊστορικού τεράστιου φυτοφάγου ζώου καθώς και το δόντι ενός καρχαρία που υπολογίζεται ότι είχε μήκος 20-25 μέτρα.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

Φωτογραφίες
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ - Καστοριά - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ - Καστοριά - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ - Καστοριά - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ - Καστοριά - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ - Καστοριά - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ - Καστοριά - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ - Καστοριά - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ - Καστοριά - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ - Καστοριά - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ - Καστοριά - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ - Καστοριά - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ - Καστοριά - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ - Καστοριά - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ - Καστοριά - Φωτογραφίες