ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Φλώρινα | Μακεδονία | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Φλώρινα | Μακεδονία | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Φλώρινα | Μακεδονία | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Φλώρινα | Μακεδονία | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Φλώρινα | Μακεδονία | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Φλώρινα | Μακεδονία | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Φλώρινα | Μακεδονία | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Φλώρινα | Μακεδονία | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Φλώρινα | Μακεδονία | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Φλώρινα | Μακεδονία | Golden Greece

Φλώρινα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Φλώρινα

(τηλ. 23850 28206)

Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Φλώρινας περιλαμβάνει αρχαιολογικά ευρήματα που προέρχονται από αρχαιολογικούς χώρους του νομού Φλώρινας και καλύπτουν μια περίοδο από τους Νεολιθικούς ως και τους Βυζαντινούς Χρόνους. Στο κτίριο του Μουσείου περιλαμβάνονται εκθέματα από την Προϊστορική Περίοδο με ευρήματα και εποπτικό υλικό από τον οικισμό του Αρμενοχωρίου, όπως επίσης και ενημερωτικό κείμενο για την γεωμορφολογία και την ιστορία της περιοχής. Ακόμα, εκτίθενται αντιπροσωπευτικά δείγματα γλυπτικής των Ρωμαϊκών Χρόνων, ενώ σημαντικό έκθεμα αποτελεί το ψηφιδωτό δάπεδο που διακοσμούσε ένα ρωμαϊκό κτίριο στις Κάτω Κλεινές. Τέλος, υπάρχουν ευρήματα Ελληνιστικών Χρόνων από τις ανασκαφές στις Πέτρες Αμυνταίου και στη Φλώρινα, ενώ ένα μικρό τμήμα καταλαμβάνουν τα ευρήματα βυζαντινών χρόνων από τη νησίδα του Αγίου Αχιλλείου Πρεσπών.
Η έκθεση του ισογείου, περιλαμβάνει τρεις βασικές ενότητες. Στην πρώτη, ο επισκέπτης ενημερώνεται για τη γεωμορφολογία και ιστορία της περιοχής, όπως επίσης και για τις δραστηριότητες του ανθρώπου στην προϊστορική εποχή. Στις δύο γειτονικές αίθουσες εκτίθενται αντιπροσωπευτικά δείγματα γλυπτικής, των ρωμαϊκών χρόνων, όπως ανάγλυφες επιτύμβιες και αναθηματικές στήλες, καθώς και ανάγλυφα έργα και επιγραφές που προσφέρουν στοιχεία για θρησκευτικές αντιλήψεις, κοινωνικές συνθήκες και πολιτικές καταστάσεις της εποχής. Στην τέταρτη αίθουσα εκτίθεται το ψηφιδωτό που διακοσμούσε το δάπεδο κτιρίου ρωμαϊκών χρόνων, ενώ στον πρώτο όροφο είναι εκτεθειμένα ευρήματα των ελληνιστικών χρόνων και της Βυζαντινής εποχής. Η Βυζαντινή εποχή εκπροσωπείται στο Μουσείο Φλώρινας με έκθεση τοιχογραφιών, τμήματα από τέμπλα, βημόθυρα ναών της νησίδας του Αγίου Αχιλλείου Πρεσπών, αλλά και αγγεία και κοσμήματα από ανασκαφές στην ίδια περιοχή.
Η έκθεση των αντικειμένων του Αρχαιολογικού Μουσείου Φλώρινας συνοδεύεται από ενημερωτικό εποπτικό υλικό, που έχει ως στόχο τη διευκόλυνση του επισκέπτη να κατανοήσει τη χρήση και τη λειτουργικότητα των ευρημάτων ως αντικειμένων της καθημερινής ζωής, αλλά και ως πολύτιμων μαρτύρων θεσμών και παραδόσεων, ενταγμένων μέσα στο ευρύτερο γεωγραφικό και ιστορικό πλαίσιο του ελληνικού χώρου.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

Φωτογραφίες
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Φλώρινα - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Φλώρινα - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Φλώρινα - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Φλώρινα - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Φλώρινα - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Φλώρινα - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Φλώρινα - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Φλώρινα - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Φλώρινα - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Φλώρινα - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Φλώρινα - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Φλώρινα - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Φλώρινα - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Φλώρινα - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Φλώρινα - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Φλώρινα - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Φλώρινα - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Φλώρινα - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Φλώρινα - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Φλώρινα - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Φλώρινα - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Φλώρινα - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Φλώρινα - Φωτογραφίες