ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΕΧΟΒΟΥ | Φλώρινα | Μακεδονία | Golden Greece
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΕΧΟΒΟΥ | Φλώρινα | Μακεδονία | Golden Greece
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΕΧΟΒΟΥ | Φλώρινα | Μακεδονία | Golden Greece
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΕΧΟΒΟΥ | Φλώρινα | Μακεδονία | Golden Greece
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΕΧΟΒΟΥ | Φλώρινα | Μακεδονία | Golden Greece
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΕΧΟΒΟΥ | Φλώρινα | Μακεδονία | Golden Greece
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΕΧΟΒΟΥ | Φλώρινα | Μακεδονία | Golden Greece
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΕΧΟΒΟΥ | Φλώρινα | Μακεδονία | Golden Greece
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΕΧΟΒΟΥ | Φλώρινα | Μακεδονία | Golden Greece
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΕΧΟΒΟΥ | Φλώρινα | Μακεδονία | Golden Greece

Φλώρινα

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΕΧΟΒΟΥ

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΕΧΟΒΟΥ - Φλώρινα

Εδώ εκτίθενται πολλά ιστορικά αντικείμενα από την περίοδο του μακεδονικού αγώνα, όπως στολές, όπλα, προσωπικά αντικείμενα, εικόνες και φωτογραφίες αγωνιστών κλπ. Προς τιμήν των νεκρών μακεδονομάχων του Λεχόβου έχει ανεγερθεί ειδικό ηρώο στον περίβολο του ναού του Αγίου Μηνά.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

Φωτογραφίες
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΕΧΟΒΟΥ - Φλώρινα - Φωτογραφίες ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΕΧΟΒΟΥ - Φλώρινα - Φωτογραφίες ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΕΧΟΒΟΥ - Φλώρινα - Φωτογραφίες ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΕΧΟΒΟΥ - Φλώρινα - Φωτογραφίες ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΕΧΟΒΟΥ - Φλώρινα - Φωτογραφίες ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΕΧΟΒΟΥ - Φλώρινα - Φωτογραφίες ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΕΧΟΒΟΥ - Φλώρινα - Φωτογραφίες ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΕΧΟΒΟΥ - Φλώρινα - Φωτογραφίες ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΕΧΟΒΟΥ - Φλώρινα - Φωτογραφίες ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΕΧΟΒΟΥ - Φλώρινα - Φωτογραφίες ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΕΧΟΒΟΥ - Φλώρινα - Φωτογραφίες ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΕΧΟΒΟΥ - Φλώρινα - Φωτογραφίες ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΕΧΟΒΟΥ - Φλώρινα - Φωτογραφίες ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΕΧΟΒΟΥ - Φλώρινα - Φωτογραφίες