ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ | Σύρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ | Σύρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ | Σύρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ | Σύρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ | Σύρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ | Σύρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ | Σύρος | Κυκλάδες | Golden Greece

Σύρος

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

Βρίσκεται στο ναό της Μεταμόρφωσης, περιλαμβάνει φορητές εικόνες και εκκλησιαστικά αντικείμενα.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου