ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ, ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΟΣΤΡΑΚΩΝ | Σύρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ, ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΟΣΤΡΑΚΩΝ | Σύρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ, ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΟΣΤΡΑΚΩΝ | Σύρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ, ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΟΣΤΡΑΚΩΝ | Σύρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ, ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΟΣΤΡΑΚΩΝ | Σύρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ, ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΟΣΤΡΑΚΩΝ | Σύρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ, ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΟΣΤΡΑΚΩΝ | Σύρος | Κυκλάδες | Golden Greece

Σύρος

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ, ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΟΣΤΡΑΚΩΝ

Το «Μουσείο αλιευτικών σκαφών, εργαλείων, υδρόβιων οργανισμών και οστράκων», το μοναδικό μουσείο τέτοιου είδους στις Κυκλάδες, βρίσκεται στο χωριό Κίνι, σε απόσταση 100 μέτρων από την παραλία.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου