ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΝΘΕΜΙΟΝ | Πάρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΝΘΕΜΙΟΝ | Πάρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΝΘΕΜΙΟΝ | Πάρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΝΘΕΜΙΟΝ | Πάρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΝΘΕΜΙΟΝ | Πάρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΝΘΕΜΙΟΝ | Πάρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΝΘΕΜΙΟΝ | Πάρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΝΘΕΜΙΟΝ | Πάρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΝΘΕΜΙΟΝ | Πάρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΝΘΕΜΙΟΝ | Πάρος | Κυκλάδες | Golden Greece

Πάρος

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΝΘΕΜΙΟΝ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΝΘΕΜΙΟΝ - Πάρος

(τηλ. 22840 91010)

Το «ΑΝΘΕΜΙΟΝ» είναι ένα ιστορικό και λαογραφικό μουσείο στην Πούντα της Πάρου στο οποίο βρίσκονται συγκεντρωμένες διάφορες συλλογές συνδεδεμένες με την ιστορία και τη ζωή του νησιού, μια ιστορία πλούσια και μοναδική. Η οικογένεια Αλ. Κοντογιώργου εξασφάλισε τις προϋποθέσεις στέγασης και έκθεσης των συλλογών και παραχώρησε και διαμόρφωσε ιδιωτικό χώρο σε μουσειακό, με όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας και συντήρησης των έργων. Σε ένα καλαίσθητο και ευρύχωρο κτίριο, με ωραίους υπαίθριους χώρους, όπου παντού είναι έντονη η Κυκλαδική αρχιτεκτονική εκτίθενται οι συλλογές, οι οποίες με την πάροδο του χρόνου εμπλουτίζονται με νέα στοιχεία.

Συλλογές που περιλαμβάνει:
Α. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Β. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Γ. ΧΑΡΑΚΤΙΚΑ
Δ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
Ε. ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΣΤ. ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ
Ζ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

Φωτογραφίες
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΝΘΕΜΙΟΝ - Πάρος - Φωτογραφίες ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΝΘΕΜΙΟΝ - Πάρος - Φωτογραφίες ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΝΘΕΜΙΟΝ - Πάρος - Φωτογραφίες ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΝΘΕΜΙΟΝ - Πάρος - Φωτογραφίες ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΝΘΕΜΙΟΝ - Πάρος - Φωτογραφίες ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΝΘΕΜΙΟΝ - Πάρος - Φωτογραφίες ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΝΘΕΜΙΟΝ - Πάρος - Φωτογραφίες ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΝΘΕΜΙΟΝ - Πάρος - Φωτογραφίες ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΝΘΕΜΙΟΝ - Πάρος - Φωτογραφίες ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΝΘΕΜΙΟΝ - Πάρος - Φωτογραφίες ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΝΘΕΜΙΟΝ - Πάρος - Φωτογραφίες ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΝΘΕΜΙΟΝ - Πάρος - Φωτογραφίες ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΝΘΕΜΙΟΝ - Πάρος - Φωτογραφίες ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΝΘΕΜΙΟΝ - Πάρος - Φωτογραφίες ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΝΘΕΜΙΟΝ - Πάρος - Φωτογραφίες ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΝΘΕΜΙΟΝ - Πάρος - Φωτογραφίες ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΝΘΕΜΙΟΝ - Πάρος - Φωτογραφίες ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΝΘΕΜΙΟΝ - Πάρος - Φωτογραφίες ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΝΘΕΜΙΟΝ - Πάρος - Φωτογραφίες