ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | Νάξος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | Νάξος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | Νάξος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | Νάξος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | Νάξος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | Νάξος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | Νάξος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | Νάξος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | Νάξος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | Νάξος | Κυκλάδες | Golden Greece

Νάξος

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ - Νάξος

Το Αρχαιολογικό Μουσείο του Ιερού της Δήμητρας βρίσκεται στο Σαγκρί, κάτω ακριβώς από το αρχαϊκό Ιερό της θεάς Δήμητρας. Το μουσείο, του οποίου η αρχιτεκτονική παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διαθέτει δύο τμήματα. Στη πρώτη αίθουσα εκτίθενται αρχιτεκτονικά μέλη του Ιερού από τον 8ο μέχρι τον 3ο π.χ.αι., όπως τμήματα του αετώματος, της στέγης του ναού και των εσωτερικών κιόνων, καθώς και αναθηματικές επιγραφές και αγάλματα Κούρων. Η δεύτερη αίθουσα, που είναι αφιερωμένη στην παλαιοχριστιανική βασιλική που κατασκευάσθηκε στον ίδιο χώρο, φέρει τμήματα από τον άμβωνα, τα μαρμάρινα παράθυρα, μήτρες και λυχνάρια .κλπ. Αναπαρίσταται επίσης το εσωτερικό μέρος του παλαιοχριστιανικού ναού με τους κίονες και τις μαρμάρινες πλάκες.

Συντάκτης: Νίκη Καλοπαίδη

Φωτογραφίες
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ - Νάξος - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ - Νάξος - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ - Νάξος - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ - Νάξος - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ - Νάξος - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ - Νάξος - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ - Νάξος - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ - Νάξος - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ - Νάξος - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ - Νάξος - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ - Νάξος - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ - Νάξος - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΕΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ - Νάξος - Φωτογραφίες