ΕΠΙΤΟΠΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ | Νάξος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΕΠΙΤΟΠΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ | Νάξος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΕΠΙΤΟΠΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ | Νάξος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΕΠΙΤΟΠΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ | Νάξος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΕΠΙΤΟΠΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ | Νάξος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΕΠΙΤΟΠΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ | Νάξος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΕΠΙΤΟΠΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ | Νάξος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΕΠΙΤΟΠΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ | Νάξος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΕΠΙΤΟΠΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ | Νάξος | Κυκλάδες | Golden Greece

Νάξος

ΕΠΙΤΟΠΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ

ΕΠΙΤΟΠΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ - Νάξος

Στη θέση που βρίσκεται σήμερα η Χώρα εντοπίζεται η πρωτεύουσα της Νάξου κατά τα προϊστορικά και τα ιστορικά χρόνια. Σημαντικά ίχνη της μυκηναϊκής και ιστορικής πόλης της Γρόττας, στα βόρεια της Χώρας, εκτίθενται σήμερα στο πλαίσιο του Επιτόπιου Αρχαιολογικού Μουσείου στην πλατεία Μητροπόλεως. Πρόκειται για το πρώτο αυτού του τύπου μουσείο στην Ελλάδα και λειτουργεί από το 1999. Ο επισκέπτης μπορεί με επεξηγηματικά οπτικά μέσα να περιηγηθεί στο χώρο και να επισκεφθεί τα αρχαία λείψανα στο ίδιο σημείο όπου αυτά βρέθηκαν κατά την ανασκαφή. Τα σημαντικότερα κατάλοιπα περιλαμβάνουν τμήμα του μυκηναϊκού τείχους της Γρόττας και εργαστήριο κεραμικής της ίδιας περιόδου (13ος - 11ος αιώνας π.Χ)., καθώς και το χωμάτινο τύμβο της Γεωμετρικής περιόδου, που απέδιδε ηρωική λατρεία στις ταφές των προηγούμενων κατοίκων.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

Φωτογραφίες
ΕΠΙΤΟΠΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ - Νάξος - Φωτογραφίες ΕΠΙΤΟΠΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ - Νάξος - Φωτογραφίες ΕΠΙΤΟΠΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ - Νάξος - Φωτογραφίες ΕΠΙΤΟΠΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ - Νάξος - Φωτογραφίες ΕΠΙΤΟΠΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ - Νάξος - Φωτογραφίες ΕΠΙΤΟΠΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ - Νάξος - Φωτογραφίες ΕΠΙΤΟΠΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ - Νάξος - Φωτογραφίες ΕΠΙΤΟΠΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ - Νάξος - Φωτογραφίες ΕΠΙΤΟΠΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ - Νάξος - Φωτογραφίες