ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Μήλος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Μήλος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Μήλος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Μήλος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Μήλος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Μήλος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Μήλος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Μήλος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Μήλος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Μήλος | Κυκλάδες | Golden Greece

Μήλος

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Μήλος

Το Μεταλλευτικό Μουσείο Μήλου βρίσκεται στον Αδάμαντα, το επίνειο του νησιού και η δημιουργία του στοχεύει στο να τιμήσει και να προβάλει τη μεταλλευτική ιστορία της Μήλου.
Η κατασκευή του ξεκίνησε το 1995 και ολοκληρώθηκε τρία χρόνια αργότερα, για να ανοίξει τις πύλες του στο κοινό στις 23 Μαϊου 1998.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

Φωτογραφίες
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Μήλος - Φωτογραφίες ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Μήλος - Φωτογραφίες ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Μήλος - Φωτογραφίες ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Μήλος - Φωτογραφίες ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Μήλος - Φωτογραφίες ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Μήλος - Φωτογραφίες ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Μήλος - Φωτογραφίες ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Μήλος - Φωτογραφίες ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Μήλος - Φωτογραφίες ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Μήλος - Φωτογραφίες ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Μήλος - Φωτογραφίες ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Μήλος - Φωτογραφίες ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Μήλος - Φωτογραφίες ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Μήλος - Φωτογραφίες ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Μήλος - Φωτογραφίες ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Μήλος - Φωτογραφίες ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Μήλος - Φωτογραφίες ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Μήλος - Φωτογραφίες ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Μήλος - Φωτογραφίες ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Μήλος - Φωτογραφίες