Μουσεία | Δήλος | Κυκλάδες | Golden Greece
Μουσεία | Δήλος | Κυκλάδες | Golden Greece
Μουσεία | Δήλος | Κυκλάδες | Golden Greece
Μουσεία | Δήλος | Κυκλάδες | Golden Greece
Μουσεία | Δήλος | Κυκλάδες | Golden Greece
Μουσεία | Δήλος | Κυκλάδες | Golden Greece
Μουσεία | Δήλος | Κυκλάδες | Golden Greece

Δήλος

Μουσεία

  • ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΔΗΛΟΥ

    ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ

    Μουσείο

    Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Δήλου φυλάσσονται τα ευρήματα από τις ανασκαφές στο νησί, τα οποία περιλαμβάνουν (είτε ως ολόκληρα αντικείμενα είτε ως τμήματα) περίπου 30.000 αγγεία, ειδώλια, μικροαντικείμενα, 8.000 γλυπτά, 3.000 επιγραφές. Το μεγαλύτερο μέρος των γλυπτών που βρέθηκαν ύστερα από επιφανειακές και ανασκαφικές έρευνες στο ιερό νησί καθώς και μικρό μέρος των αγγείων και των μικροαντικειμένων »