Δήλος Μουσεία | Κυκλάδες | Golden Greece
Δήλος Μουσεία | Κυκλάδες | Golden Greece
Δήλος Μουσεία | Κυκλάδες | Golden Greece
Δήλος Μουσεία | Κυκλάδες | Golden Greece
Δήλος Μουσεία | Κυκλάδες | Golden Greece
Δήλος Μουσεία | Κυκλάδες | Golden Greece
Δήλος Μουσεία | Κυκλάδες | Golden Greece

Δήλος

Μουσεία

  • ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΔΗΛΟΥ
    ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ Μουσείο

    Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Δήλου φυλάσσονται τα ευρήματα από τις ανασκαφές στο νησί, τα οποία περιλαμβάνουν (είτε ως ολόκληρα αντικείμενα είτε ως τμήματα) περίπου 30.000 αγγεία, ειδώλια, μικροαντικείμενα, 8.000 γλυπτά, 3.000 επιγραφές. Το μεγαλύτερο μέρος των γλυπτών που βρέθηκαν ύστερα από »