ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ | Ρέθυμνο | Κρήτη | Golden Greece
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ | Ρέθυμνο | Κρήτη | Golden Greece
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ | Ρέθυμνο | Κρήτη | Golden Greece
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ | Ρέθυμνο | Κρήτη | Golden Greece
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ | Ρέθυμνο | Κρήτη | Golden Greece
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ | Ρέθυμνο | Κρήτη | Golden Greece
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ | Ρέθυμνο | Κρήτη | Golden Greece

Ρέθυμνο

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ

Εκτίθενται συλλογές τοπικών ενδυμάτων και κοσμημάτων. Επίσης το μουσείο περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό κεντημάτων, υφαντών, ξυλόγλυπτων και πήλινων σκευών που απεικονίζουν την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής του Ρεθύμνου.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου