ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ (ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ) | Ρέθυμνο | Κρήτη | Golden Greece
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ (ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ) | Ρέθυμνο | Κρήτη | Golden Greece
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ (ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ) | Ρέθυμνο | Κρήτη | Golden Greece
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ (ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ) | Ρέθυμνο | Κρήτη | Golden Greece
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ (ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ) | Ρέθυμνο | Κρήτη | Golden Greece
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ (ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ) | Ρέθυμνο | Κρήτη | Golden Greece
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ (ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ) | Ρέθυμνο | Κρήτη | Golden Greece

Ρέθυμνο

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ (ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ)

Πρόκειται για Λαογραφικό - Πολεμικό - Ιστορικό Μουσείο δημιούργημα του Χατζησπύρου Ευάγγελου του Αποστόλου.
Τα αντικείμενα που εκτίθενται είναι από την εποχή της Επανάστασης του 1821- έως και σήμερα.
Η συλλογή περιλαμβάνει: πολεμικά είδη, είδη του λαϊκού μας πολιτισμού, φωτογραφικό υλικό, παλιά νομίσματα, γραμματόσημα, αρχαία κειμήλια, παλιά γεωργικά εργαλεία, παλιές οικοσκευές κ.λ.π.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου