ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Ηράκλειο | Κρήτη | Golden Greece
ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Ηράκλειο | Κρήτη | Golden Greece
ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Ηράκλειο | Κρήτη | Golden Greece
ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Ηράκλειο | Κρήτη | Golden Greece
ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Ηράκλειο | Κρήτη | Golden Greece
ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Ηράκλειο | Κρήτη | Golden Greece
ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Ηράκλειο | Κρήτη | Golden Greece

Ηράκλειο

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Ηράκλειο, Δουκός Μποφώρ και Μεραμβέλου, τηλέφωνο 2810 346 554

Είναι δημοτικό μουσείο, αφιερωμένο στη Μάχη της Κρήτης και την Εθνική Αντίσταση. Στις συλλογές του περιλαμβάνει φωτογραφίες αρχειακό υλικό, δημοσιεύματα του τύπου καθώς και μονογραφίες σχετικές με ιστορικά γεγονότα της περιόδου 1941-1945.
Λειτουργεί καθημερινά -εκτός από το Σάββατο. Ωράριο 8.30 - 14.30

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου