ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΒΑΛΟΥ | Λευκάδα | Ιόνια Νησιά | Golden Greece
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΒΑΛΟΥ | Λευκάδα | Ιόνια Νησιά | Golden Greece
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΒΑΛΟΥ | Λευκάδα | Ιόνια Νησιά | Golden Greece
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΒΑΛΟΥ | Λευκάδα | Ιόνια Νησιά | Golden Greece
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΒΑΛΟΥ | Λευκάδα | Ιόνια Νησιά | Golden Greece
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΒΑΛΟΥ | Λευκάδα | Ιόνια Νησιά | Golden Greece
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΒΑΛΟΥ | Λευκάδα | Ιόνια Νησιά | Golden Greece
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΒΑΛΟΥ | Λευκάδα | Ιόνια Νησιά | Golden Greece
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΒΑΛΟΥ | Λευκάδα | Ιόνια Νησιά | Golden Greece
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΒΑΛΟΥ | Λευκάδα | Ιόνια Νησιά | Golden Greece

Λευκάδα

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΒΑΛΟΥ

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΒΑΛΟΥ - Λευκάδα

Το «Κοντομίχειο» Λαογραφικό Μουσείο του Καβάλου, της Δημοτικής Ενότητας Σφακιωτών, λειτουργεί από το 2004 στο κτίριο του πρώην Δημοτικού Σχολείου Καβάλου. Η Συλλογή του Μουσείο δημιουργήθηκε από δωρεές διαφόρων κατοίκων της περιοχής όπως του Ανδρέα Λαζάρη, του Χρ. Κατωπόδη και άλλων. Στον κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο του Δημοτικού Σχολείου αναπαρίστανται τα παραδοσιακά επαγγέλματα, του υποδηματοποιού , του ξυλοκόπου, του γεωργού. καθώς και το εσωτερικό της λευκαδίτικης οικίας. Σε βιτρίνες εκτίθεται μεγάλη συλλογή εργαλείων των διαφορετικών επαγγελμάτων. Το Μουσείο διαθέτει επίσης αξιόλογη Συλλογή παλαιών φωτογραφιών, παραδοσιακών ενδυμασιών και υφαντών.

Συντάκτης: Νίκη Καλοπαίδη

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΒΑΛΟΥ - Λευκάδα - Φωτογραφίες ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΒΑΛΟΥ - Λευκάδα - Φωτογραφίες ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΒΑΛΟΥ - Λευκάδα - Φωτογραφίες ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΒΑΛΟΥ - Λευκάδα - Φωτογραφίες ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΒΑΛΟΥ - Λευκάδα - Φωτογραφίες ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΒΑΛΟΥ - Λευκάδα - Φωτογραφίες ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΒΑΛΟΥ - Λευκάδα - Φωτογραφίες ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΒΑΛΟΥ - Λευκάδα - Φωτογραφίες ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΒΑΛΟΥ - Λευκάδα - Φωτογραφίες ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΒΑΛΟΥ - Λευκάδα - Φωτογραφίες ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΒΑΛΟΥ - Λευκάδα - Φωτογραφίες