ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΣΥΡΟΥ | Νίσυρος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΣΥΡΟΥ | Νίσυρος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΣΥΡΟΥ | Νίσυρος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΣΥΡΟΥ | Νίσυρος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΣΥΡΟΥ | Νίσυρος | Δωδεκάνησα | Golden Greece

Νίσυρος

ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΣΥΡΟΥ

ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΣΥΡΟΥ - Νίσυρος

Το Υπαίθριο Λαογραφικό Μουσείο της Νισύρου είναι αρκετά πρωτότυπο και ενδιαφέρον. Παλιοί πέτρινοι φούρνοι, χερόμυλοι για το άλεσμα των δημητριακών, ο μηχανισμός ενός παλιού ανεμόμυλου αλλά και ζωγραφιές φιλοτεχνημένες από κάποιον λαϊκό τεχνίτη, αποτελούν τα εκθέματα του πρωτότυπου αυτού υπαίθριου μουσείου.

Πηγή: Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού
www2.egeonet.gr

Φωτογραφίες
ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΣΥΡΟΥ - Νίσυρος - Φωτογραφίες ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΣΥΡΟΥ - Νίσυρος - Φωτογραφίες ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΣΥΡΟΥ - Νίσυρος - Φωτογραφίες ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΣΥΡΟΥ - Νίσυρος - Φωτογραφίες ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΣΥΡΟΥ - Νίσυρος - Φωτογραφίες