ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ ΚΩΣ | Κώς | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ ΚΩΣ | Κώς | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ ΚΩΣ | Κώς | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ ΚΩΣ | Κώς | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ ΚΩΣ | Κώς | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ ΚΩΣ | Κώς | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ ΚΩΣ | Κώς | Δωδεκάνησα | Golden Greece

Κώς

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ ΚΩΣ

Το Παραδοσιακό σπίτι - Λαογραφικό μουσείο βρίσκεται στην Αντιμάχεια και στεγάζεται σε σπίτι που χτίστηκε το πρώτο μισό του 20ου αι. Το Αντιμαχιώτικο σπίτι περιλαμβάνει τον ταβλάο, όπου κάθονταν οι ξένοι, την κουζίνα, τον αχυρώνα με το γεωργικά εργαλεία, το φουρναριό με τον αργαλειό, ενώ στην αυλή υπάρχει στάμνα με τον αγόμα (κοτέτσι) από κάτω. Πίσω από το σπίτι βρίσκεται η χοιρόβουα (σπιτάκι του χοίρου). Ο «Μύλος του Παπά», βρίσκεται επίσης στην Αντιμάχεια, κοντά στο λαογραφικό μουσείο, ένας παραδοσιακός μύλος που λειτουργεί ακόμα και υποδέχεται πλήθη επισκεπτών κάθε χρόνο.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου