ΑΓΡΟΤΟΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΝΕΤΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | Κάρπαθος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΑΓΡΟΤΟΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΝΕΤΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | Κάρπαθος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΑΓΡΟΤΟΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΝΕΤΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | Κάρπαθος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΑΓΡΟΤΟΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΝΕΤΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | Κάρπαθος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΑΓΡΟΤΟΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΝΕΤΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | Κάρπαθος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΑΓΡΟΤΟΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΝΕΤΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | Κάρπαθος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΑΓΡΟΤΟΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΝΕΤΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | Κάρπαθος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΑΓΡΟΤΟΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΝΕΤΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | Κάρπαθος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΑΓΡΟΤΟΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΝΕΤΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | Κάρπαθος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΑΓΡΟΤΟΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΝΕΤΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | Κάρπαθος | Δωδεκάνησα | Golden Greece

Κάρπαθος

ΑΓΡΟΤΟΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΝΕΤΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΑΓΡΟΤΟΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΝΕΤΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - Κάρπαθος

Το Αγροτομουσείο που βρίσκεται στις Μενετές της Καρπάθου περιλαμβάνει στη συλλογή του διάφορα αντικείμενα που χρησιμοποιούνταν παλιότερα από τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, καθώς και χρηστικά αντικείμενα του σπιτιού.

Εντύπωση προκαλούν τα διάφορα ξύλινα και μεταλλικά αντικείμενα που χρησιμοποιούνταν για το θέρισμα, το λίχνισμα, το άλεσμα και την επεξεργασία των δημητριακών, όπως τα δικράνια, τα λιχνιστήρια, κόσκινα, μεγάλες στρογγυλές πέτρες που πάνω τους άλεθαν το σιτάρι και το κριθάρι. Τα περισσότερα εργαλεία και αντικείμενα είναι φτιαγμένα με το χέρι από παλιούς τεχνίτες σιδεράδες και ξυλουργούς.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

ΑΓΡΟΤΟΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΝΕΤΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - Κάρπαθος - Φωτογραφίες ΑΓΡΟΤΟΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΝΕΤΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - Κάρπαθος - Φωτογραφίες ΑΓΡΟΤΟΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΝΕΤΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - Κάρπαθος - Φωτογραφίες ΑΓΡΟΤΟΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΝΕΤΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - Κάρπαθος - Φωτογραφίες ΑΓΡΟΤΟΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΝΕΤΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - Κάρπαθος - Φωτογραφίες ΑΓΡΟΤΟΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΝΕΤΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - Κάρπαθος - Φωτογραφίες ΑΓΡΟΤΟΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΝΕΤΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - Κάρπαθος - Φωτογραφίες ΑΓΡΟΤΟΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΝΕΤΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - Κάρπαθος - Φωτογραφίες ΑΓΡΟΤΟΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΝΕΤΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - Κάρπαθος - Φωτογραφίες ΑΓΡΟΤΟΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΝΕΤΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - Κάρπαθος - Φωτογραφίες ΑΓΡΟΤΟΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΝΕΤΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - Κάρπαθος - Φωτογραφίες