ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΛΥΜΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ | Κάλυμνος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΛΥΜΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ | Κάλυμνος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΛΥΜΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ | Κάλυμνος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΛΥΜΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ | Κάλυμνος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΛΥΜΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ | Κάλυμνος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΛΥΜΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ | Κάλυμνος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΛΥΜΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ | Κάλυμνος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΛΥΜΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ | Κάλυμνος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΛΥΜΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ | Κάλυμνος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΛΥΜΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ | Κάλυμνος | Δωδεκάνησα | Golden Greece

Κάλυμνος

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΛΥΜΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΛΥΜΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ - Κάλυμνος

Βρίσκεται στις νότιες παρυφές της Μονής Αγίων Πάντων, στην περιοχή Βοθύνοι. Πρόκειται για ιδιωτικό Λαογραφικό Μουσείο με αντικείμενα λαϊκού πολιτισμού και οικοσκευής παλαιών νοικοκυριών. Εδώ ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει τη μορφή και την οργάνωση της ζωής μέσα σε ένα παραδοσιακό αστικό σπίτι του τέλους του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα. Θα δείτε πιστή αναπαράσταση διάφορων μερών του σπιτιού με τα έπιπλα της εποχής, από την κάμαρη (κρεβατοκάμαρα της νύφης) και την κουζίνα μέχρι τους χώρους του ζυμώματος ή της μπουγάδας και τον κρέβατο (το οικογενειακό υπερυψωμένο κρεβάτι). Το Παραδοσιακό Καλύμνικο Σπίτι βραβεύτηκε από τη Hata 2004.

Πηγή: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
www2.egeonet.gr

Φωτογραφίες
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΛΥΜΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΛΥΜΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΛΥΜΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΛΥΜΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΛΥΜΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΛΥΜΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΛΥΜΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΛΥΜΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΛΥΜΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΛΥΜΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΛΥΜΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΛΥΜΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΛΥΜΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΛΥΜΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΛΥΜΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ - Κάλυμνος - Φωτογραφίες