ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Αττική | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Αττική | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Αττική | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Αττική | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Αττική | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Αττική | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Αττική | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Αττική | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Αττική | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Αττική | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Αττική | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Αττική | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Αττική | Golden Greece

Αττική

ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μουσείο Λαϊκής Τέχνης του Δήμου Αθηναίων

( Υπερείδου 18 Αθήνα )

Στεγάζεται σε ωραιότατο νεοκλασικό κτήριο και είναι από τα τελευταία έργα (1927) του αρχιτέκτονα Αριστοτέλη Ζάχου, ο οποίος συνδύασε την αρχιτεκτονική της εποχής του με την ελληνική παράδοση, ιδιαίτερα της μακεδονικής αρχιτεκτονικής. Το κτήριο ήταν ιδιοκτησία της Αγγελικής Χατζημιχάλη, στην οποία ανήκε και η συλλογή αντικειμένων παραδοσιακής και σύγχρονης χειροτεχνίας που εκτίθενται στις πέντε αίθουσες του ισογείου. Στο μουσείο οργανώνονται επίσης περιοδικές εκθέσεις με σκοπό την προώθηση και την ποιοτική βελτίωση της σύγχρονης λαϊκής τέχνης.

Πηγή: Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα