ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Αττική | Golden Greece
ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Αττική | Golden Greece
ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Αττική | Golden Greece
ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Αττική | Golden Greece
ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Αττική | Golden Greece
ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Αττική | Golden Greece
ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Αττική | Golden Greece
ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Αττική | Golden Greece
ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Αττική | Golden Greece
ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Αττική | Golden Greece
ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Αττική | Golden Greece
ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Αττική | Golden Greece
ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | Αττική | Golden Greece

Αττική

ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Επιγραφικό Μουσείο

( Ερμου 148 Αθήνα τηλ.210 3463552 )

Οι πρώτες προσπάθειες για συγκέντρωση αρχαίων ελληνικών επιγραφών άρχισαν το 1829 στην Αίγινα, με τη δημιουργία του πρώτου μεταπελευθερωτικού μουσείου. Το 1893 η συλλογή αυτή μαζί με τις επιγραφές της Ακρόπολης αποτέλεσαν τμήμα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Η ονομασία τους ήταν από το 1953 Επιγραφική Συλλογή και από το 1977 Επιγραφικό Μουσείο. Το Επιγραφικό Μουσείο στεγάζεται σε 11 αίθουσες στη Ν. αυλή του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και η είσοδός του βρίσκεται στην οδό Τοσίτσα.

Όπως έχει χαρακτηριστεί, το Επιγραφικό Μουσείο αποτελεί μία κλασική βιβλιοθήκη με λίθινα βιβλία. Διαθέτει πάνω από 14.000 επιγραφές από τον 7 ο π.Χ. μέχρι τον 4 ο μ.Χ. αιώνα, από τις οποίες εκτίθενται οι σπουδαιότερες, όπως αυτές που έχουν μεγάλο ιστορικό ενδιαφέρον (κατάλογοι αρχόντων, ιερέων, αθλητών - νικητών σε αγώνες, κατάλογοι πόλεων, φυλών, δήμων, συμμαχίες μεταξύ πόλεων, κυρίως δε ψηφίσματα ελληνικών πολιτειών, ιδιαίτερα της Αθήνας) ή θρησκειολογικό ενδιαφέρον (αναθηματικές επιγραφές σε θεούς και ήρωες, ιεροί νόμοι, βωμοί). Ακόμη, σπουδαίες είναι αυτές που έχουν φιλολογική αξία, γιατί είναι σχετικές με την εξέλιξη του αλφαβήτου σε διάφορες περιόδους και περιοχές της αρχαίας Ελλάδας, και, τέλος, αυτές, κυρίως βάθρα αγαλμάτων, που φέρουν τις υπογραφές μεγάλων γλυπτών της αρχαιότητας, όπως του Αντήνορος, του Κρησίλα, του Μύρωνος κ.ά.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου