Μοναστήρια - Λάρισα

Λάρισα

Μοναστήρια

 • ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
 • Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ
 • Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΟΜΙΟΥ
 • ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΥΚΕΑΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ
 • ΚΛΗΜΑΔΩΝ ΚΑΡΥΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ
 • ΚΑΝΑΛΛΩΝ ΚΑΡΥΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ
 • ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ
 • ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΣΠΑΡΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ
 • ΚΑΜΠΑΝΑΣ
 • ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΩΤΙΣΣΑΣ
 • ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΥΑΣ
 • ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
 • ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
 • ΠΑΝΑΓΙΑΣ (13ος αι.)
 • ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ (1292)
 • ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ