ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | Σκόπελος | Σποράδες | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | Σκόπελος | Σποράδες | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | Σκόπελος | Σποράδες | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | Σκόπελος | Σποράδες | Golden Greece

Σκόπελος

ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ - Σκόπελος

Πρόκειται για ιδιωτική Μονή των αρχών του 17ου αιώνα. Δεν είναι γνωστός ο ακριβής χρόνος ίδρυσης, αναφέρεται όμως σε φιρμάνια της Μονής Προδρόμου ως χρεώστης. Πρέπει άρα να υπήρχε περί το 1610.

Εορτάζει στις 20 Σεπτεμβρίου και στις 5 Μαϊου. Υπάρχει δυνατότητα θερινής φιλοξενίας σε γειτονικό οίκημα.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

Φωτογραφίες
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ - Σκόπελος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ - Σκόπελος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ - Σκόπελος - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ - Σκόπελος - Φωτογραφίες