ΜΟΝΗ ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ | Κυρά Παναγιά | Σποράδες | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ | Κυρά Παναγιά | Σποράδες | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ | Κυρά Παναγιά | Σποράδες | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ | Κυρά Παναγιά | Σποράδες | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ | Κυρά Παναγιά | Σποράδες | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ | Κυρά Παναγιά | Σποράδες | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ | Κυρά Παναγιά | Σποράδες | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ | Κυρά Παναγιά | Σποράδες | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ | Κυρά Παναγιά | Σποράδες | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ | Κυρά Παναγιά | Σποράδες | Golden Greece

Κυρά Παναγιά

ΜΟΝΗ ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

ΜΟΝΗ ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - Κυρά Παναγιά

Βρίσκεται στη Νοτιοανατολική πλευρά της νησίδας Κυρά Παναγιά.
Χτίστηκε το 1100 μ.Χ. και λόγο της θέσης του μοιάζει περισσότερο με μικρό φρούριο, θυμίζοντας παλαιότερες εποχές με τους πειρατές να δρουν στην περιοχή.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

Φωτογραφίες
ΜΟΝΗ ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - Κυρά Παναγιά - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - Κυρά Παναγιά - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - Κυρά Παναγιά - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - Κυρά Παναγιά - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - Κυρά Παναγιά - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - Κυρά Παναγιά - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - Κυρά Παναγιά - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - Κυρά Παναγιά - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - Κυρά Παναγιά - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - Κυρά Παναγιά - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - Κυρά Παναγιά - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - Κυρά Παναγιά - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - Κυρά Παναγιά - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - Κυρά Παναγιά - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - Κυρά Παναγιά - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - Κυρά Παναγιά - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - Κυρά Παναγιά - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - Κυρά Παναγιά - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - Κυρά Παναγιά - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - Κυρά Παναγιά - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - Κυρά Παναγιά - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - Κυρά Παναγιά - Φωτογραφίες