ΜΟΝΗ ΓΟΛΑΣ | Λακωνία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΓΟΛΑΣ | Λακωνία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΓΟΛΑΣ | Λακωνία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΓΟΛΑΣ | Λακωνία | Πελοπόννησος | Golden Greece

Λακωνία

ΜΟΝΗ ΓΟΛΑΣ

ΜΟΝΗ ΓΟΛΑΣ - Λακωνία

Το Μοναστήρι είναι κτισμένο σε υψόμετρο περίπου χιλίων μέτρων στον Ταύγετο, ενώ δυτικά του Μοναστηριού εκτείνεται πυκνό ελατόδασος, στα βόρειά του βρίσκεται η Κουμουστά, ενώ όλη η γύρω περιοχή είναι γεμάτη από καστανιές πεύκα και έλατα.
Το Μοναστήρι πανηγυρίζει κατά την εορτή της Ζωοδόχου Πηγής ή Χρυσοπηγής. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι όλα τα Μοναστήρια της περιοχής, Γόλας, Ζερμπίτσης, Φανερωμένης, Καταφυγιώτισσας είναι αφιερωμένα στην Παναγία.
Σε δύσκολους χρόνους, τα χρόνια της Τουρκοκρατίας, τοποθετείται η ίδρυση της Γόλας. Από κτητορικές επιγραφές συμπεραίνουμε πως ο Ναός ανακαινίστηκε το 1632. υπάρχει και παλαιότερη μαρτυρία για την ύπαρξη του Μοναστηριού από το 1608, σε έγγραφο. Από επιγραφή σε εντοιχισμένο μάρμαρο πληροφορούμεθα ότι ο νάρθηκας είναι μεταγενέστερος. Από άλλη επιγραφή πιστοποιείται πως η αγιογράφηση του νάρθηκα έγινε λίγο αργότερα, το 1673, και από άλλο αγιογράφο.
Το Μοναστήρι πέρασε δύσκολους καιρούς με την εισβολή των Τουρκοαρβανιτών και των Μπαρδουνιωτών οι οποίοι είχαν συμμαχήσει μαζί τους.
Σημαντικός ήταν ο ρόλος του Μοναστηριού κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας στην παιδεία, καθώς η μονή βοήθησε οικονομικά σχολεία στα διπλανά χωριά.
Το Καθολικό, ο Ναός και ο Νάρθηκας της Μονής είναι κατάγραφα με τοιχογραφίες που καλύπτουν με αρμονική πολυχρωμία όλες τις εσωτερικές επιφάνειές του. Οι περισσότερες από αυτές σώζονται σε πολλή καλή κατάσταση ενώ άλλες, ιδίως του Νάρθηκα, έχουν διαβρωθεί από την υγρασία και έχουν αποβεί σκοτεινές και ασαφείς. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες μαρτυρίες το εικονογραφικό έργο του Καθολικού δεν ανήκει στον αυτό αγιογράφο, ούτε έγινε την ίδια χρονική περίοδο. Μία επιγραφή που σώζεται πάνω από την είσοδο μαρτυρεί πως οι τοιχογραφίες του Ναού είναι έργα του Δημητρίου Κακαβά, που τελείωσαν τον Οκτώβριο του 1632, ενώ άλλη επιγραφή που σώζεται πάνω από την πύλη του Νάρθηκα αναφέρει ότι ο Νάρθηκας ιστορήθηκε το 1673 και από το διαφορετικό εκφραστικό ιδίωμα, είναι εμφανές ότι οι αγιογράφοι είναι διαφορετικά πρόσωπα.
Άξιο προσοχής στις τοιχογραφίες είναι ο τρούλος του Ναού, όπου εκεί ο Παντοκράτορας δεσπόζει επιβλητικά στο κέντρο και ακολουθούν τέσσερις ζώνες κύκλωθεν αυτού, στις οποίες απεικονίζονται στην πρώτη οι Αγγελικές τάξεις από δώδεκα Αρχαγγέλους, στην δεύτερη σκηνές από των κύκλο της ζωής Θεοτόκου, στην τρίτη 14 ολόσωμοι προφήτες και στην τέταρτη ζώνη στο μεν δυτικό τμήμα παριστάνεται το θέμα "'Ανωθεν οι Προφήται" και στο ανατολικό "Εγώ ειμί η άμπελος και υμείς τα κλήματα".

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

ΜΟΝΗ ΓΟΛΑΣ - Λακωνία - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΓΟΛΑΣ - Λακωνία - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΓΟΛΑΣ - Λακωνία - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΓΟΛΑΣ - Λακωνία - Φωτογραφίες