ΤΟ ΑΣΚΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΑΡΧΙΑΣ | Αργολίδα | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΤΟ ΑΣΚΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΑΡΧΙΑΣ | Αργολίδα | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΤΟ ΑΣΚΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΑΡΧΙΑΣ | Αργολίδα | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΤΟ ΑΣΚΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΑΡΧΙΑΣ | Αργολίδα | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΤΟ ΑΣΚΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΑΡΧΙΑΣ | Αργολίδα | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΤΟ ΑΣΚΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΑΡΧΙΑΣ | Αργολίδα | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΤΟ ΑΣΚΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΑΡΧΙΑΣ | Αργολίδα | Πελοπόννησος | Golden Greece

Αργολίδα

ΤΟ ΑΣΚΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΑΡΧΙΑΣ

Χτίστηκε από ένα ιερομόναχο της Μονής Αγνούντος μεταξύ Αρχαίας και Νέας Επιδαύρου στα μέσα του 15ου αιώνα. Πειρατικές επιδρομές ήταν υπαίτιες για την εγκατάλειψη της μονής από την οποία σώζονται μόνο ερείπια, τα οποία όμως επιτρέπουν το θαυμασμό για την αρχιτεκτονική του ασκητηρίου.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου